Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Ålegræs – fra frø til kimplanter

Ph.d.-forsvar, Fredag den 16. november 2018. Martin Søndergaard Jørgensen.

06.11.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Martin Søndergaard Jørgensen.

Under sit ph.d.-studium har Martin forsket i ålegræssets kønnede formering. Ålegræs (Zostera marina L.) er en marin blomsterplante, der udgør en nøgleart i lavvandede kystområder i hele den nordlige tempererede zone. Den kønnede formering er af altafgørende betydning for reetablering af tabte ålegræsbede og medvirker til en højere genetisk diversitet, hvilket sikrer at ålegræsset har bedre kort på hånden, når miljøforholdende ændrer sig. 

I en række laboratorie- og feltforsøg har Martin undersøgt hvordan temperatur, dybden hvor frøene er begravet samt bundens indhold of organisk stof, sulfid og ammonium indvirker på ålegræsfrøenes vinterdvale, spiringsevne samt kimplanternes efterfølgende etablering. De opnåede resultater bidrager til forståelsen af hvordan disse miljøforhold kan agere som flaskehalse for ålegræssets reetablering og bør tages i betragtning under genetableringsprojekter.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 16. november 2018, KL. 11:00
Sted: Bygning 1223, lokale 146, Institut for biologi, Biologiens Hus, Aarhus Universitet, Wilhelm Meyers Allé, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Environmental factors influencing dormancy and germination of eelgrass (Zostera marina) seeds
Kontakinfo: Martin Søndergaard Jørgensen, e-mail: Martinsjor16@gmail.com, tlf.: 22834065
Bedømmelsesudvalg:
Senior forsker Marieke M. van Katwijk, Department of Environmental Science, Radboud University
Lektor Søren Laurentius Nielsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet
Lektor K. Thomas Jensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (chair)
Hovedvejleder
Lektor Birgit Olesen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d. –afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521., 8000 Aarhus C.     

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 12.11.2018