Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Adressering af emner inden for nanoscience med organisk kemi – syntese og anvendelse af funktionelle, organiske molekyler

Ph.d.-forsvar, fredag den 31. marts 2017. Niels Due Kjeldsen.

31.03.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Niels Due Kjeldsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Niels Due Kjeldsen syntetiseret organiske molekyler designet til overfladeselvorganiseringsstudier. Molekylerne er blevet studeret med scanning tunneling mikroskopi (STM), hvilket har givet fundamental indsigt i intermolekylære fænomener på enkelt-molekyleniveau. Han har også syntetiseret funktionaliserede grafen nanoribbons, som har mulige anvendelser som næste-generations elektroniske materialer.

Den nye forskning bidrager til en bedre forståelse af selvorganiseringsfænomener på det molekylære niveau og også til at kunne syntetisere funktionaliserede grafen nanoribbons.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 31. marts 2017 kl. 13.15
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Langelandsgade 140, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Applications of organic molecules in nanoscience
Kontaktinfo: Niels Due Kjeldsen, e-mail: ndk@inano.au.dk, tlf.: 2261 9962
Bedømmelsesudvalg:
Professor Dr. Marcel Mayor, Department of Chemistry, University of Basel, Schweiz
Professor Mogens Brøndsted Nielsen, Kemisk institut, Københavns Universitet
Lektor Alexander N. Zelikin (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Kurt V. Gothelf, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.04.2018