Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Alternative apparater til at genere energi og pumpe – elektrokinetisk energi konvertering

Ph.d.-forsvar, fredag d. 6 april 2018, David Nicolas Østedgaard-Munck.

06.04.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

David Nicolas Østedgaard-Munck

Vist er en illustration af en flowcelle i hvilken der udføres elektrokinetisk energi konvertering. Hen over membranen er der en trykforskel som driver positive lithium ioner igennem, mens deres negative modstykker bliver frastødt. Dette inducerer elektrodereaktioner, som sender elektroner igennem det eksterne elektriske kredsløb, hvori en lyspære tændes. Altså bliver den kinetiske energi i en trykforskel konverteret til elektricitet.

Under hans ph.d.-studie har David N.Ø.-Munck forsket i konverteringen af tryk i væske til elektricitet, og omvendt elektricitet til pumpe kraft. Den reversible proces undersøgt, som kaldes elektrokinetisk energi konvertering, udnytter hvordan plastik membraner er selektive overfor ioner med en vis ladning. Hvis vand bliver skubbet igennem sådan en membran, og med vandet positive ioner, vil disse blive balanceret af negative elektroner, altså elektricitet, som løber uden om membranen og bliver høstet i et eksternt elektrisk kredsløb. Sådan bliver væske tryk lavet om til elektricitet. Processen fungerer også i den modsatte retning, hvor en elektrisk strøm bliver tilsat og derved bliver ioner og vand trukket igennem membranen i stedet, og altså pumpes der. Dette studie er et skridt fremad, imod anvendelse af elektrokinetisk energi konvertering til applikationer inden for energi lagring, og, mest signifikant, mikrofluid pumpning.

Denne ph.d.-grad var udført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Videnskab og Teknologi, Aarhus Universitet.

Dette resumé er forberedt af den ph.d.-studerende.

Tid: fredag d. 6. april. 13:00
Sted: 1514-213, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Ph.d.-afhandlingens titel: Electrokinetic Energy Conversion, Reversible Pumping and Power Generation in Ion-Exchange Membranes.
Kontakt information: David Nicolas Østedgaard-Munck, e-mail: DNMunck@eng.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Anthony Szymczyk, Institut des Sciences Chimiques de Rennes UMR 6226 Université de Rennes
Lektor Morten Lykkegaard Christensen, Department of Chemistry and Bioscience - Section for Chemistry - Aalborg Universitet.
Formand: Lektor Stefan Hallerstede, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.
Hovedvejleder:
Lektor Anders Bentien, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.
Medvejleder:
Adjunkt Jacopo Catalano, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.
Sprog: Ph.d. afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen er tilgængelig til at blive læst på: the Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.04.2018