Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Antistof bevæbnet med lægemiddel eller toksin: et lovende våben til at vinde “kampen mod kræft”

Ph.d.-forsvar, fredag den 25. november 2016. Tianqiang Liu.

25.11.2016 | Steffi Hjerrild Iversen

Tianqiang Liu

I løbet af sit ph.d.-studium forskede Tianqiang Liu i antistof forbundet med lægemiddel eller toksin til kræftmedicin. Antistof, et Y-formet glycoprotein, er i stort omfang blevet anvendt til kræftbehandling i klinisk medicin. Modificering af antistof med kemoterapeutiske lægemidler eller toksiner har tiltrukket stor opmærksomhed til udvikling af nye terapeutiske midler som følge af specificiteten af antistof til cancerceller og den høje toksicitet af konjugeret nyttelast. Fokus i dette ph.d.-projekt har været at modificere antistof-site-selektivitet og forbinde det med anti-cancerstof (doxorubicin) eller protein-toksin med et kreativt design. Tianqiang Liu anvendte DNA som linker til at væbne antistof med lægemiddel eller toksin og fandt øget forbedring for at dræbe cancerceller in vitro.

De nye forskningsresultater bidrager til den generelle forståelse af de alsidige funktioner af DNA, både som skabelon for site-selektiv antistof konjugation og som linker til at forbinde antistof med lægemidler. Anvendelsen af DNA giver forskere en ny strategi til at udforme antistof-lægemiddelkonjugater og tilbyder en høj grad af modularitet, hvor der kan anvendes to eller flere proteinkonjugater på en fælles skabelon.

Ph.d. studiet blev gennemført ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den Ph.d. studerende.

Tid: Fredag den 25. november 2016 kl. 14.15
Sted: Bygning 1523, lokale 318, Auditoriet, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: DNA templated antibody conjugation for targeted drug delivery to cancer cells
Kontaktinformation: Tianqiang Liu, e-mail: tliu@inano.au.dk, tlf.: 5022 5640
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Lektor Bjørn Högberg, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Professor Jesper Wengel, Department of Physics, Chemistry and Pharmacy, Syddansk Universitet
Lektor Alexander N. Zelikin (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder
Professor Kurt V. Gothelf, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.- afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokaler 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018