Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Automatisk estimering af de modale parametre for bygningskonstruktioner

Ph.d.-forsvar, torsdag den 27. september 2018. Peter Olsen.

27.09.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Peter Olsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Peter forsket i at automatisere identifikationen af de modale parametre ved brug af Operationel Modal Analyse(OMA). I OMA anvendes målte vibrationer fra tilfældige belastninger så som bølger, vind eller trafik til at estimere de modale parametre, disse beskriver de dynamiske egenskaber af en konstruktion. Hvilket har stor værdi i forhold til at beskrive og overvåge den aktuelle tilstand af konstruktionen. I studiet er der blevet taget udgangspunkt i de klassiske identifikations teknikker, samt båndpas filtrering ud fra ideen om at estimere få modale parametre af gangen. Dette gentages for hele frekvensområdet, herved opbygges en mængde af modale parametre. I denne mængde samler de estimerede modale parametre sig som grupper af stabile estimater, disse isoleres ved brug af hierarkisk clustering til et endeligt sæt af modale parametre. Metoden er blevet testet på store data sæt, fra virkelige konstruktioner.

Ph.d. projektet har bidraget til udvikling af en ny tilgang til automatisk OMA, hvilket giver mulighed for at bestemme de modale parametre for en konstruktion, ved minimal bruger interaktion, hvilket er attraktiv i monitorering systemer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 27. September 2018, kl. 13:30
Sted: 3210- 04.061 Navitas, Institut for Ingeniørvidenskab, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Automated Operational Modal Analysis - Using Low Order Time Domain Identification Techniques and the Sliding Filter Stabilization Diagram.
Kontaktinfo: Peter Olsen, e-mail: pto@ase.au.dk, tlf.:41 89 32 76
Bedømmelsesudvalg:
Guido De Roeck, Department of Civil Engineering, KU Leuven, Belgien
Ph.d. Dimitri Tcherniak, Brüel & Kjær, Danmark
Lektor Steffen Petersen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Poul Henning Kirkegaard, Byggeri og Bygningsdesign, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Rune Brincker, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 22.10.2018