Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Automatiserede testingteknikker for event-drevne og dynamisk typede softwareapplikationer

Ph.d.-forsvar, onsdag den 23. maj 2018, Christoffer Quist Adamsen.

23.05.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Christoffer Quist Adamsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Christoffer Quist Adamsen forsket i teknikker til automatisk at teste event-drevne og dynamisk typede softwareapplikationer, herunder mobil- og webapplikationer. Naturen af disse applikationer gør det til en udfordrende opgave for udviklere at sikre sig, at deres applikation korrekt kan håndtere fejlagtige inputs, uventede brugsscenarier og events, samt fejl i omgivelserne og nondeterminisme. Af disse grunde er det ikke usædvanligt, at slutbrugere oplever, at applikationer ikke virker som tilsigtet. Christoffer Quist Adamsen har arbejdet på at designe nye automatiserede testingteknikker, der er mere velegnede til at blive anvendt i praksis. Gennem sin forskning har han udviklet en metodologi, der forbedrer eksisterende Android test suiters fejlfindingsevne, samt praktiske teknikker til at finde og forhindre fejl i webapplikationer, der skyldes eventræs. Han har desuden udviklet en hybrid statisk/dynamisk programanalyse, der approksimerer et nyt testfuldstændighedsbegreb for dynamiske sprog. Resultaterne kan være med til at inspirere fremtidig forskning på området, og kan forhåbentlig bidrage til udviklingen af automatiserede testingteknikker, der slår igennem i praksis.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Datalogi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 23. maj 2018, kl. 13.00
Sted: Bygning 5442 (Ada), lokale 333, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Åbogade 34, Aarhus Universitet, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Automated Testing Techniques for Event-Driven and Dynamically Typed Programming Languages
Kontaktinfo: Christoffer Quist Adamsen, e-mail: cqa@cs.au.dk, tlf.: 2944 8079
Bedømmelsesudvalg:
Professor Andreas Zeller, Computer Science, Saarland University, Tyskland
Professor Coen De Roover, Software Languages Lab, Vrije Universiteit Brussel, Belgien
Lektor Ira Assent, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Professor Anders Møller, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018