Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Bekæmpelse af resistente cancer celler med selektive naturlige giftstoffer

Ph.d.-forsvar, fredag den 22. september 2017. Nikolaj Lilholm Villadsen.

12.09.2017 | Karen Konradi

Nikolaj Lilholm Villadsen

Naturstofferne BE-43547A1 og rakicidin A er begge blevet isoleret fra bakterier og syntetiseret via organisk kemi. Begge naturstoffer udviser hypoxi-selektive cytotoksicitet; en sjælden og interessant fænotype.

I løbet af sine studier har Nikolaj – fra Professor Thomas B. Poulsens laboratorium – studerede naturstoffer fra APD-CLD familien. Disse små molekyler dræber selektivt cancer celler der vokser i et miljø med lavt iltniveau – Hypoxiske cancer celler. Tumorhypoxi forbindes med resistens overfor kemo- og radioterapi og medfører dårlig patientprognose. Nikolaj har (sammen med andre medlemmer fra Poulsen laboratoriet) syntetiseret naturstofferne rakicidin A og BE-43547A1 samt analoger for a studere den cellulære mekanisme bagved den hypoxi-selektive cytotoksicitet. Totalsyntese studierne der kulminerede i BE-43547A1 resulterede i en uoverensstemmelse imellem deres data og det oprindelige Japanske patent. Isolering af naturstoffet fra bakterier bekræftede endegyldigt at Poulsen laboratoriets data var korrekt, og de modbevise dermed patentets data.

På nuværende tidspunkt, udforsker de den biologiske mekanisme af begge naturstoffer, samt udfører museforsøg og forsøger at udvikle strukturelle simplificeret analoger der besidder forøget selektivitet og en kortere syntese.  

Ph.d.-studiet er gennemført på Kemisk Institut, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 22. september 2017 kl. 14.15
Sted: Bygning 1530, Auditorium F, Institut for Matematik, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Chemistry and Biology of the APD-CLD Natural Products
Kontaktinfo: Nikolaj L. Villadsen, e-mail: nlv@chem.au.dk, tel.: +45 60246173
Bedømmelsesudvalg:
Professor David Spring, Department of Chemistry, University of Cambridge, United Kingdom
Professor Kristian Strømgaard, Center for Biopharmaceuticals, University of Copenhagen, Denmark
Professor Jacob Overgaard (chair), Department of Chemistry, Aarhus University
Hovedvejleder:
Professor Thomas B. Poulsen, Department of Chemistry, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018