Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Fordelene ved et fleksibelt privat elforbrug – Vejen til et mere intelligent elnet

Ph.d.-forsvar, fredag d. 22 september 2017, Armin Ghasem Azar.

22.09.2017 | Camilla Dalegaard Mikkelsen

Armin Ghasem Azar

I løbet af sine ph.d.-studier har Armin undersøgt, hvordan fleksibilitet i private forbrugeres forbrug og produktion af elektricitet påvirker elektricitetsnettet. I de seneste to årtier er efterspørgslen efter elektricitet vokset eksponentielt, og den kraftige vækst ventes at fortsætte. I Europa forventes den private efterspørgsel efter elektricitet eksempelvis at stige gennemsnitligt 56% fra niveauet i 2000 frem mod 2050 med en årlig vækstrate på 1,1%. En modernisering af det eksisterende elnet gennem integration af private solcelleanlæg og batteribaserede energioplagringssystemer baner vej for at realisere visionen om et intelligent elnet. En sådan integration giver forbrugerne mulighed for at forsyne deres elektriske apparater lokalt og sende overskydende elproduktion tilbage i elnettet. Forskellige europæiske lande arbejder for tiden på at etablere et effektivt marked for handel med private forbrugeres fleksible forbrug, produktion og oplagring af energi.

Armin har i sin forskning stillet forslag om effektive, interaktive styringssystemer, der i) tillader forbrugerne at planlægge, hvornår deres elapparater skal køre, og ii) tillader netoperatørerne at matche forbrugernes efterspørgsel med deres egenforsyning. Han har dokumenteret, at integration af en robust mekanisme til handel med energi i energistyringssystemerne vil gøre det muligt for forbrugere og netoperatører at drage økonomisk fordel af fleksibiliteten i forbruget og produktionen af elektricitet uden risiko for hverken komforten eller elnettets stabilitet.

Disse nye forskningsresultater bidrager til den foreliggende viden om, hvordan fleksibilitet i det private elforbrug kan være med til at bane vejen til et mere intelligent elnet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvirksomhed, Graduate School of Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 22. september 2017 kl. 12.30
Sted: Bygning 5125, lokale 424, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Finlandsgade 22
Afhandlingens titel: SALSA: A Formal Hierarchical Optimization Framework for Smart Grid
Kontaktinfo: Armin Ghasem Azar, e-mail: aga@eng.au.dk, tlf.: +45 5333 5805
Bedømmelsesudvalg:
Professor Peter Palensky, Department of Electrical Sustainable Energy, Delft University of Technology, Holland
Professor Bo Nørregaard Jørgensen, Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet (SDU)
Lektor Stefan Hallerstede (formand), Institut for Ingeniørvirksomhed, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Rune Hylsberg Jacobsen, Institut for Ingeniørvirksomhed, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018