Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Betydningen af Citizen Science – kan vi forbedre den videnskabelige anvendelse af Citizen Science data i studier af fuglebestande?

Ph.d.-forsvar, fredag, d. 8. december 2017. Henning Heldbjerg.

08.12.2017 | Liselotte K Heller

Henning Heldbjerg

I løbet af sit ph.d.-studium har Henning Heldbjerg forsket i, hvordan man bedst muligt kan anvende data indsamlet i forbindelse med danske Citizen Science fugleundersøgelser. Artiklerne i afhandlingen demonstrerer, hvordan disse Citizen Science-data kan bidrage til at skabe viden om fuglebestandene. Der inkluderes en vurdering af, hvordan vi kan inddrage andre analyseformer og endvidere, hvordan vi kan supplere med andre former for data og med moderne tekniske løsninger, så vi opnår en større forståelse for, hvad der forklarer ændringerne i fuglebestandene.

Samlet set demonstrerer afhandlingen, hvordan information om fugleforekomster, baseret på forskellige kilder til Citizen Science-data, kan være ekstremt brugbar til at opfylde de lovpligtige krav i forbindelse med national og international (fx EU-) lovgivning og dermed bidrage til naturbeskyttelse og naturforvaltning.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den PhD-studerende.

 

 

Tid: Fredag 8. december 2017 kl. 13.00
Sted: Building 1531, room 119, lecture theatre D2, Department of Mathematics, Ny Munkegade 118, Aarhus University, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Citizen Science Based Bird Population Studies
Kontaktinfo: Henning Heldbjerg, e-mail:hh@dof.dk / hh@bios.au.dk, tel.: +45 24273250
Bedømmelsesudvalg:
Dr Simon Gillings, Head of Population Ecology & Modelling, Principal Ecologist, British Trust for Ornithology, UK
Lektor Kasper Thorup, Leder af Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Lektor Kurt Thomas Jensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Professor Anthony D. Fox, Institut for Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Seniorforsker Peter Sunde, Institut for Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018