Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Betydningen af faringsforløbet og hytteklimaet for pattegriseoverlevelsen når søer farer udendørs

Ph.d.-forsvar, Tuesday d. 20. november 2018. Sarah-Lina Aagaard Schild.

20.11.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Sarah-Lina Aagaard Schild.

Billedet viser et screenshot af de videooptagelser, som blev brugt til undersøgelsen af faringsforløbet hos søer holdt udendørs. Viden om hvordan faringen forløber, når søer farer i hytter, sådan som øko- og frilandssøer gør, er begrænset. I sit Ph.d.-projekt viste Sarah-Lina, at faringsforløbet påvirker tidlig pattegrisedødelighed og hun så indikationer på, at høje hyttetemperaturer førte til at søerne ændrede deres adfærd under faringen.

Under sit Ph.d.-projekt har Sarah-Lina studeret temperaturforholdene inde i farehytten og undersøgt, hvordan disse påvirker faringsforløbet, termoregulering hos diegivende søer og tidlig pattegrisedødelighed. Sarah-Linas forskning har vist, at selv i et tempereret klima, som fx i Danmark, kan hyttetemperaturerne nå over den øvre kritiske temperaturgrænse for diegivende søer (~27°C) og at en høj hyttetemperatur kan påvirke både tidlig pattegrisedødelighed og søers adfærd.

Ph.d.-studiet har bidraget med ny viden om, hvad der foregår inde i farehytten, når søer farer udendørs og kan ydermere bidrage med viden til den fremtidige udvikling af udendørs svineproduktion og yderligere forbedring af velfærden for udendørs farende og diegivende søer og deres pattegrise.

The Ph.d.-studiet blev gennemført på AU Foulum, Aarhus Universitet, Danmark.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 9.00
Sted: Auditoriet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Danmark.
Titel på Ph.d.-afhandlingen: Giving birth outdoors: Impact of thermal environment on sows’ parturition and piglet survival.
Kontaktinformation: Sarah-Lina Aagaard Schild, sarahlina.schild@gmail.com, +45 2830 4939.
Bedømmelseskomitée:
Senior Researcher, Dr Emma Baxter, Animal & Veterinary Sciences, Scotland’s Rural College, Edinburgh, United Kingdom.
Research Animal Scientist, Dr Jeremy Marchant-Forde, United States Department of Agriculture - Agricultural Research Service, West Lafayette, Indiana, USA.
Senior Researcher, Dr Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Tjele, Danmark
Hovedvejleder:
Section Manager, Prof Lene Juul Pedersen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Tjele, Danmark
Medvejleder:
DVM, Dr Marianne Kjær Bonde, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Randers, Danmark.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen bliver forsvaret på engelsk.

Ph.d.-forsvaret er offentligt.

Afhandlingen udlånes af Ph.d.-skolen /GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 12.11.2018