Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Blåmuslingen i Grønland: Udbredelse og tilpasning i et ændrende Arktis

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 21. marts 2017. Jakob Thyrring.

01.03.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Jakob Thyrring

Feltarbejde i Vestgrønland. Billede: Martin Blicher

I sit ph.d.-projekt har Jakob Thyrring arbejdet med faktorer, der er vigtige for arters udbredelse i Grønland. Klimaforandringerne i Grønland er store og kan have vidtrækkende konsekvenser. Desværre er der fortsat meget begrænset viden om, hvordan klimaforandringer påvirker tidevandszonens dyreliv. Jakob har studeret dette ved at bruge blåmuslingen som studieorganisme. Han har gennemført omfattende arbejde i laboratoriet og i Grønlands tidevandszone for at afdække de faktorer, der kontrollerer udbredelsen af blåmuslingen.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan arter i tidevandszonen kan overleve i det arktiske klima. Forskningen kan desuden give en bedre forståelse af, hvordan arters udbredelse potentielt ændres i respons til forandringer i miljøet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Arctic Research Centre, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 21. marts 2017, kl. 10.15
Sted:
Bygning 1110, lokale 223, C. F. Møllers Allé 8, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Identifying drivers controlling the distribution of a keystone species in a changing Arctic
Kontaktinfo: Jakob Thyrring, e-mail: thyrring@biology.au.dk, tlf.: 87156689
Bedømmelsesudvalg:
Professor Michael Burrows, The Scottish Association for Marine Science, Scottish Marine, Institute, Argyll, UK
Professor Brian Helmuth, Department of Marine and Environmental Sciences, Northeastern University, MA, USA
Professor Angela Fago, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Forsker Mikael Kristian Sejr, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Forsker Søren Rysgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Senior forsker Martin Blicher, Greenland Climate Research Centre, Nuuk
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018