Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Brint – Fremtidens Energilagring?

Ph.d.-forsvar, fredag den 15. december 2017, Kasper Trans Møller.

15.12.2017 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Kasper Trans Møller

Illustrationen viser, hvordan vedvarende energi, fx sol- og vindenergi, kan benyttes til at spalte vand til ilt og brint i en såkaldt elektrolyseproces. Brinten kan derved benyttes til opbevaring af den vedvarende energi eller som brændstof i elektriske brændselscellebiler. Kasper T. Møllers forskning har vist, at integration af et komplekst metalhydrid i brintopbevaringstankene kan forbedre energidensiteten væsentligt.

Brint har et stort potentiale inden for kemisk lagring af store mængder energi, hvilket er vigtigt i et samfund baseret på vedvarende energikilder. Kasper T. Møllers forskning har været fokuseret på optimering og fremstilling af nye, lovende brintopbevaringsmaterialer. Særligt er der lagt vægt på de fysiske betingelser for brintoptag og -afgivelse. Derudover har Kasper T. Møller udviklet nyt udstyr til karakterisering af materialer under højt brinttryk, som efterligner betingelser, der findes i moderne, brintdrevne biler (op til 700 bar). Forskningen har bidraget til forståelsen af brintopbevaringsmaterialer og kan assistere i designet af et fremtidigt materiale til energiopbevaring.  

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Kemi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 15. december 2017 kl. 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-Huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Complex Metal Hydrides: Synthesis, Characterisation and High-Pressure Studies
Kontaktinfo: Kasper Trans Møller, e-mail: kaspertm@inano.au.dk, tlf.: 2336 8819
Bedømmelsesudvalg:
Lektor, PhD, Andrea Baldi, Dutch Institute for Fundamental Energy Research, Eindhoven, Holland
Professor Poul Norby, Department of Energy Conversion and Storage, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Jan Skov Pedersen (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Torben René Jensen, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.03.2018