Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Klima-kontrolleret udvikling af plateaulandskaber på høje breddegrader

Ph.d.-forsvar, fredag den 28. april 2017. Jane Lund Andersen

28.04.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Jane Lund Andersen

Kosmogene nuklider ophobes i eksponerede overfladenære jordlag (øverste 2-3 meter) som følge af indkommende kosmisk stråling skabt af supernova eksplosioner. Et højt indhold af kosmogene nuklider indikerer lang tids eksponering og langsom erosion. I Sydnorge var indholdet af kosmogene nuklider i overfladen af plateauerne derimod mange steder lavt. Dette indikerer at isskjolde og fryse-tø processer har eroderet plateauerne betydeligt gennem de seneste glaciale cykler.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Jane Lund Andersen forsket i udviklingen af plateaulandskaber i bjergkæder på høje breddegrader som følge af fryse-tø processer og dannelsen af isskjolde igennem de seneste millioner års kolde klima på jorden.

Jane Lund Andersen har med udgangspunkt i computer-modeller vist at fryse-tø processer kan udglatte oprindelig topografi og danne plateaulandskaber højt over havniveau. Ved måling af kosmogene nuklider i overfladen af plateauer i Sydnorge er det desuden demonstreret, at overfladeprocesser har eroderet disse plateauer betydeligt gennem de seneste glaciale cykler.

De opnåede forskningsresultater bidrager til den generelle forståelse af udviklingen af plateaulandskaber på høje breddegrader og kan potentielt medføre en simplere geologisk model for regionen.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 28. april 2017, kl. 10.00
Sted: Bygning 1671, lokale 137, Auditorium, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Late Cenozoic landscape evolution of high-latitude mountain plateaus
Kontaktinfo: Jane Lund Andersen, e-mail: jane.lund@geo.au.dk, tlf.: 0045 6174 0435
Bedømmelsesudvalg:
Professor Paul Bierman, Department of Geology, The University of Vermont, USA
Professor Ivar Berthling, Institutt for geografi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
Professor Anders Vest Christiansen (formand), Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor David L. Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Mads Faurschou Knudsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018