Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Dansk glimmerbøsser – resistente populationer og deres ægproduktion

Ph.d.- forsvar, torsdag den 29. juni 2017. Caroline Kaiser

29.06.2017 | Helle Karvonen

Caroline Kaiser

Glimmerbøsser er et alvorligt skadedyr i raps produktion. Resistens over for de almindeligt anvendte pyrethroid insekticider har været en udfordring for landbruget i Europa. Denne Ph.D. etablerede toksikologiske basislinjer for pyrethroid og neonikotinoid insekticider for danske glimmerbøsser. De mest pyrethroid følsomme glimmerbøsser populationer blev fundet i Vestjylland mens populationerne på Sjælland viste højere niveau af pyrethroid-resistens. Størstedelen af glimmerbøsserne var følsomme overfor neonikotinoidet thiacloprid. Udover de toksikologiske undersøgelser, blev en række biologiske nøgleparametre såsom højt æg produktion undersøgt og insekticid resistens mekanismer hos glimmerbøsser blevet udforsket med molekylære metoder. Betydningen for sex-specifikke biologiske og genetiske undersøgelser hos skadedyr blev fremhævet af Caroline og der blevet udviklet en ny metode til molekylær kønsbestemmelse af glimmerbøsser. De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af insekticidresistens og biologi i glimmerbøsser populationer og vil bidrage til fremtidige resistens risikovurderinger og skadedyrsbekæmpelse programmer.

 

 

The Ph.D. studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.- studerende. 

Tid: Torsdag den 29. Juni 2017, Kl 13:00

Sted: Auditoriet, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse Afhandlingens titel: Pyrethroid resistens og neonikotinoid følsomhed af Glimmerbøsser (Meligethes aeneus F.) og deres biologiske nøgleparametre

Kontaktoplysninger: Caroline Kaiser, e-mail: caroline.kaiser@agro.au.dk

Members of the assessment committee: Lektor Nina Cedergreen, Institut for Plante- og Miljøvdenskab, Københavns Universitet, Danmark Professor Heikki Hokkanen, Institut for Landbrugsvidenskab, Helsinki Universitet, Finland Senior Forsker Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder: Lektor Michael Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark Medvejleder:Senior Scientist Karl-Martin Vagn Jensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt: Afhandlingen ligger til gennemlæsning hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokaler 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018