Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Nedbrydning af organisk mikroforurening og mikrobielle samfunds funktion i kunstige vådområder

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 16. oktober 2018. Liang Zhang.

08.10.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Liang Zhang.

I løbet af sine ph.d.-studier har Liang Zhang undersøgt, hvad der sker med organisk mikroforurening i kunstige vådområder. Kunstige vådområder udgør en miljøvenlig og omkostningseffektiv teknologi til rensning af spildevand og har i de senere år vakt opmærksomhed på grund af deres evne til at nedbryde organisk mikroforurening.

Liang Zhangs forskning har fokuseret på effekten af forskellige understøttende faktorer i nedbrydningen af typiske medicinrester og pesticider. Han har således undersøgt effekten af at styrke nedbrydningen af mikroforurening gennem at fremme co-metabolisme. Han har endvidere undersøgt, hvilken effekt vådområdernes konstruktion og planteflora har på nedbrydningshastigheden, nedbrydningsmekanismerne og de mikrobielle samfunds funktion.

Resultaterne af hans forskning bidrager til en øget forståelse af, hvordan konstruktionen af kunstige vådområder kan optimeres for at forbedre nedbrydningen af mikroforurening.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 13.00
Sted: Bygning 1222, Lokale 127, Biologiens Hus, Aarhus Universitet, Wilhelm Meyers Allé 5, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Removal of Organic Micro-pollutants from Wastewater by Constructed wetlands: Performance and Removal Mechanisms
Kontaktinfo: Liang Zhang, e-mail: liangz@bios.au.dk, tlf.: +45 91987561
Bedømmelsesudvalg:
Professor Hans Christian Bruun Hansen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Professor Josep María Bayona, Department of Environmental Chemistry, Spanish National Research Council, Spanien
Professor Kurt Thomas Jensen (formand), Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Hans Brix, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Forsker Pedro N. Carvalho, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk


Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520-1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 22.10.2018