Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Udvikling af en metabolomics platform til belysning af effekterne af polydextrose tarmfloraens aktivitet

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 25. april 2017. Santosh Lamichhane.

25.04.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Santosh Lamichhane

Målet med Santosh Lamichhane’s ph.d.-projekt var at udvikle og anvende NMR-baseret metabolomics som redskab til at karakterisere polydextroses (PDX), en syntetisk opløselig fiber, indvirkning på aktiviteten af tarmens mikrobiota. I de senere år har der været stigende opmærksomhed omkring anvendelse af fækal metabolomics til at undersøge den mikrobielle aktivitet i tarmen, som menes at spille en vital rolle for reguleringen af det menneskelige stofskifte og immunforsvar.  

I hans forskning har metabolomics analyser af metabolitter i den humane tyktarm og i in vitro simulation gjort det muligt at identificere specifikke humane tarmmetabolitter genereret ved fermentering af PDX. Disse metabolitter menes at spille en afgørende rolle i reguleringen af menneskets stofskifte og immunforsvar. Santosh Lamichhane har i sine undersøgelser benyttet en avanceret multivariat dataanalyse metode, der har gjort det muligt at identificere de specifikke inter- og intraindividuelle variationer og kostfiberafledte effekter på det fækale metabolom. Hans afhandling indeholder endvidere overvejelser omkring procedurer for prøveforberedelse samt analytiske strategier for NMR-baserede metabolomics analyser af human fæces.

Sammenfattende har hans forskning bidraget til udvikling af nye strategier for en metabolomics platform, der gør det muligt at få indsigt i fermenteringen af kostfibre og samspillet med tarmens mikrobiota. .

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fødevarer, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 25. april 2017, kl. 15.30
Sted:
Kantinen, Institut for Fødevarer, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel:
Impact of polydextrose intake on the gut metabolome as studied by NMR fecal metabolomics
Kontaktinfo:
Santosh Lamichhane, e-mail: santosh.lamichhane@food.au.dk, tlf.: +4571573191
Bedømmelsesudvalg:
Professor Elaine Holmes, Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Imperial College London
Professor Søren Balling Engelsen, Department of Food Science, University of Copenhagen
Seniorforsker Marianne G. Bertelsen (formand), Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Hovedvejleder

Lektor Jette F. Young, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Medvejleder

Professor Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Adjunkt Christian Yde, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018