Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Disrupting ant-aphid relationships to improve biological control of pests

Ph.d.-forsvar, mandag den 22. oktober 2018. Natalia E.L. Madsen.

22.10.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Natalia E.L. Madsen.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Natalia E.L. Madsen forsket i, hvordan man kan udvikle kunstige sukkeropløsninger, som kan hjælpe økologiske frugtavlere med at bekæmpe bladlus i plantager. Mange arter af bladlus lever i et mutualistisk forhold med myrer: myrer får mad af bladlus i form af honningdug og til gengæld beskytter dem mod rovdyr og parasitter. Resultater fra vores eksperimenter bidrager til forståelsen af, hvordan man udvikler en sukkerbaseret opløsning, der er i stand til at manipulere forholdet mellem myrer og bladlus og dermed lette arbejdet med biologisk bekæmpelse af skadedyr og reducere behovet for anvendelse af pesticider.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience (Sektion: Plante- og insektøkologi), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: mandag den 22. oktober 2018, kl. 13:00

Sted: Lokale D2.04, Institut for Bioscience, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg

 

Afhandlingens titel: Manipulation of ant-aphid mutualism for sweet and sustainable pest control

Kontaktinfo: Natalia E.L. Madsen, e-mail:nel@bios.au.dk, tel.: +45 87 15 90 47

Bedømmelsesudvalg:
Marco Tasin, PhD, Institut for Plantesundhedsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet (Sverige)
David Richard Nash, PhD, Biologisk institut, Københavns Universitet (Danmark)
Annette Baattrup-Pedersen, PhD (chair), Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Joachim Offenberg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Forsvaret er offentligt.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 22.10.2018