Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Diversificering af EU's fiskemarked – evaluering af kvaliteten og forbrugeraccept af nyligt udviklede akvakultur-produkter

Ph.d.-forsvar, torsdag d. 19. april 2018, Niki Alexi.

19.04.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Niki Alexi

Figur 1: Sensoriske karakteristika som agerer som positive (+) og negative (-) sensoriske drivende faktorer for accept af fiskeprodukter, baseret på ”Partial Least Square Regression based Preference Mapping”. Figuren viser forholdet mellem de hedoniske ratings (cirkler) og signifikante (P < 0.05) sensoriske attributter (romber). Tallet indikerer hvor mange forbrugere hver cirkel svarer til. Den indre og ydre ellipse repræsenterer hendholdsvist R2 =50% and R2 =100%. Od. Og Fl. er forkortelser for hendholdvist ”odor” og ”flavor”.

Under hendes studier undersøgte Niki Alexi kvaliteten og forbrugeraccepten af nyligt udviklede fiskeprodukter fra akvakultur. Specifikt blev der fokuseret på nærings- (protein, fedt, n-3 fedtsyre indhold) og sensoriske kvalitets-karakteristika (udseende, aroma, smag og tekstur) for de nye akvakulturprodukter, og dette relateredes til accepten, altså hvor godt forbrugerne kunne lide disse. Udover kvalitetskarakterisering af de nyligt udviklede akvakulturprodukter, inkluderede hovedresultaterne identifikation af positive og negative drivende faktorer for fiskeindtag i forskellige EU-lande. Disse nye forskningsresultater kan bidrage til forståelsen af EU's fiskemarked og udviklingen af nærende produkter af høj kvalitet som vil tilfredsstille forbrugerne og derfor øge fiskeindtaget og skabe en bæredygtig akvakultur-sektor.

Ph.d.-graden blev afsluttet på Institut for Fødevarer i gruppen Fødevarekvalitet, Perception og Samfund, på Aarhus Universitet i samarbejde med instituttet Hellenic Centre for Marine Research i Athen, Grækenland.

Dette resume er skrevet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag d. 19. april 2018, kl 13:30
Sted:  Mødelokalet kantinen, Institut for Fødevarer, Kirstinebjergvej 10, Aarhus Universitet, DK-5792 Årslev.
Titel på ph.d.-afhandlingen: “Quality characterization of emerging aquaculture fish products: a multisensory and instrumental approach”
Kontaktinformation: Niki Alexi, e-mail: niki.alexi@food.au.dk
Medlemmer af ph.d.-komitéen:
Lektor, Davide Giacalone, Institut for Teknologi og Innovation, SDU Innovation and Design Engineering, Danmark
Lektor og senior forsker, Cesarettin Alasalvar, Food Institute, TUBITAK Marmara Research Centre, Tyrkiet
Lektor, Marianne Hammershøj (formand), Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Danmark
Vejleder:
Professor og forskergruppeleder Derek Victor Byrne, Fødevarekvalitet, Perception og Samfund, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Research Director Kriton Grigorakis, HCMR, Grækenland
Sprog:
 Ph.d.-afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen kan findes på Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.04.2018