Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Egnede proteinafgrøder og markstyringspraksis til produktion af dyrefoderprotein i et bioraffinaderi

Ph.d.-forsvar fredag den 15. september 2017. Zeinab Solati

15.09.2017 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Zeinab Solati

I løbet af sine ph.d.-studier har Zeinab Solati undersøgt og sammenlignet udbyttet af råprotein og det teoretisk ekstraherbare protein i en række afgrøder beregnet på at forsyne biomasse til bioraffinaderier. Antagelsen var, at mens det opløselige protein er let at ekstrahere i et bioraffinaderi, forudsætter ekstraktion af det cellevægsbundne protein anvendelse af forskellige forbehandlingsteknikker, såsom brug af enzymer eller fysisk nedbrydning af biomassen. Indvirkningen af afgrødestyringspraksis i marken - herunder høsttidspunkt og separation af blade og stængler - på koncentrationen og mængden af reelt ekstraherbart protein blev ligeledes undersøgt.

Disse nye forskningsresultater bidrager til at identificere de bedst egnede sorter til den europæiske proteinproduktion og styrke beslutningsgrundlaget for en hensigtsmæssig markstyringspraksis der kan danne basis for en bioraffinaderiindustri.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

 

Tid: Fredag den 15. September 2017 kl. 10:00
Sted: Auditoriet, Aarhus Universitet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel:
Production of protein in grassland species and innovative cropping systems: quantity and quality for extraction
Kontaktoplysninger:
Zeinab Solati, e-mail: zeinab.solati@agro.au.dk, tlf.: +45 71479646
Bedømmelsesudvalg:

Lektor Almudena Rebole Garrigos, Departmento de Producción Animal, Complutense University of Madrid, Spanien.
Lektor Josef Hakl, Department of Forage crops and grassland management, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
Senior forsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Senior forsker Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018