Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Eksekverbarhed af software modeller – forskning af modeller af distribuerede systemer og constraint programming

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 17. april 2018, Miran Hasanagic.

17.04.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Miran Hasanagic

Under sine studier har Miran Hasanagic forsket hvorledes forskellige klasser af abstrakte software modeller kan eksekveres i form af en implementering. Specielt, er fokusset på to klasser af modeller: deklarative modeller og distribuerede systemer modeller, hvor modeller i den først klasse er mere abstrakt og ikke nødvendigvis deterministiske. For deklarative modeller præsenteres en forfinelses proces, som tilsigter en effektiv eksekvering i en constraint solver, og illustreres på forskellige skak eksempler. For de distribuerede systemer modeller er fokus på at kombinere systematiske modellerings udvidelser for at overveje system egenskaber, mens kode generering supporter overgangen til en implementering, og dette illustreres på to eksempler fra industrien: et distribueret signal system til jernbanesektoren og et høst planlægnings system til landbrugssektoren.

Denne ph.d.-grad er fuldført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus University.

Dette resumé er lavet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 17. april 2018 kl. 13.00
Sted: Bygning 5125 (Edison), room 114E, Katrinebjerg, Institut for Ingeniørvidenskab, Finlandsgade 22, Aarhus University, 8200 Aarhus N.
Titel af PhD afhandlingen: Exploring the Limits of Executability for Formal Software Models
Konkakt information: Miran Hasanagic, e-mail: miran.hasanagic@eng.au.dk
Medlemmer af evalueringskomiteen:
Professor Andrzej Wasowski, IT University, Denmark
Afdelingsleder Matthias Riedl, Institut für Automation und Kommunikation, Magdeburg
Professor Preben Kidmose (formand), Department of Engineering, Aarhus University
Hovedvejleder:
Professor Peter Gorm Larsen, Department of Engineering, Aarhus University
Sprog: Denne ph.d.-afhandling vil blive forsvaret på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen kan læses ved Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.04.2018