Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Elektrontæthedsstudier af metal-organiske komplekser

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 18. april 2017. Maja Krüger Thomsen.

18.04.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Maja Krüger Thomsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Maja Krüger Thomsen undersøgt det elektroniske system i metal-organiske komplekser med usædvanligt lave metal-oxidationstal og –koordinationstal. De krystallinske prøver af sådanne forbindelser er meget luft- og fugtfølsomme, hvilket komplicerer den fysiske karakterisering. De interessante egenskaber og de relaterede anvendelser har dog motiveret forskere til at lægge et stort arbejde i karakteriseringen af sådanne specier. Maja Krüger Thomsen har kombineret én-krystal røntgendiffraktion og teoretiske beregninger for at få grundlæggende kemisk viden om disse komplekser.

Forskningen bidrager til forståelsen af den kemiske binding samt de elektroniske og magnetiske egenskaber i disse specier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid:
Tirsdag den 18. april 2017, kl. 13.15
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Institut for Kemi, Langelandsgade 140, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Electron Density Studies of Molecular Compounds
Kontaktinfo: Maja Krüger Thomsen, e-mail: maja@chem.au.dk, tlf.: +45 87155338, +45 26272142
Bedømmelsesudvalg:
Professor Claude Lecomte, Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations, Université de Lorraine og CNRS, Frankrig.
Professor Ángel Martin Pendás, Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo, Spanien.
Professor Henrik Stapelfeldt (formand), Institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Hovedvejleder:
Dr. Jacob Overgaard, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Medvejleder:
Professor Bo Brummerstedt Iversen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018