Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

En kunstig kålorms hårde liv

Ph.d.-forsvar, fredag den 30. juni 2017 . Marco Ferrante

30.06.2017 | Helle Karvonen

Marco Ferrante

Prædation - at dyr jager og æder andre dyr - er et økologisk samspil, der har stor økonomisk betydning i landbrugets økosystemer. Kvantitative opgørelser over prædationens intensitet ville være nyttige at have, men er vanskelige at få. I min ph.d.-forskning har jeg undersøgt anvendeligheden af et kunstigt byttedyr - i form af en kålorm af grøn modellervoks - til overvågning og måling af prædationsintensiteten under markforhold. Brugen af kunstige kålorme, der første gang blev anvendt i 1994, har først vundet indpas i det seneste årti. Jeg har undersøgt den eksisterende litteratur om brugen af byttedyr til naturovervågning og anvendt kunstige kålorme i en undersøgelse af urbaniseringen i Danmark, til at afprøve effekten af vildtstriber i hvedemarker, til at vurdere landskabsvariationens indvirkning på prædationen i argentinske majsmarker, samt afprøvet metodens egnethed som redskab til miljøovervågning af gensplejset majs og til at måle og sammenligne dag- og natprædationen i danske skove. Alle de indsamlede data viser, at kålorme er udsat for et højt prædationspres, og at fødekædernes “top-down kræfter” spiller en vigtig rolle i de økologiske systemer. Selv om de kunstige kålorme muligvis ikke indikerer prædationspressets fulde og virkelige omfang, er det ikke sandsynligt, at afvigelsen primært skyldes deres kemiske kendetegn.

De kunstige kålorme har vist sig som et nyttigt redskab til at følge prædationen på forskellige levesteder, idet de umiddelbart gav kvantitative oplysninger om prædationsraten og om rovdyrenes art.

Ph.d.-studiet er gennemført hos Institut for Agroøkologi, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse,  Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 30. juni 2017 kl. 13:00

Sted: Auditoriet, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Afhandlingens titel: Using artificial sentinel prey to quantify predation intensity under field conditions

Kontaktinfo: Marco Ferrante, e-mail: Marco.Ferrante@agro.au.dk, tlf.: +45 50229827

Bedømmelsesudvalg:

Lektor Bernd Wollenweber (Formand), Institut for Agroøkologi, Forskningscenter Flakkebjerg, Aarhus Universitet,
Professor Myron Zalucki, School of Biological Sciences, University of Queensland, Brisbane, Australien
Lektor David Nash,Centre for Social Evolution, Københavns Universitet

Hovedvejleder:

Professor og seniorforsker Gabor L. Lövei, Institut for Agroøkologi, Forskningscenter Flakkebjerg, Aarhus Universitet

Medvejleder:

Seniorforsker Niels Holst, Institut for Agroøkologi, Forskningscenter Flakkebjerg, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.03.2018