Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Enantioselektive organokatalytiske fremgangsmåder til cykliske naturprodukt motiver

Ph.d.-forsvar, mandag d. 22 januar 2018, Bruno Paz.

22.01.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Bruno Paz

Bruno Paz har undervejs i sit PhD-studie fokuseret på anvendelsen af asymmetrisk organokatalyse til at syntetisere attraktive kemiske forbindelser. En række enantioselektive organokatalytiske cykliseringer er blevet udviklet med udgangspunkt i fire forskellige typer umættede aldehyder. Princippet om vinylogy blev anvendt i forening med HOMO-hævende og LUMO-sænkende aminokatalytiske strategier, hvilket gav anledning til enantioselektiv dannelse af carbocykliske forbindelser og chromaner. En dobbeltcyklisering gjort mulig ved hjælp af iminium-ion katalyse efterfulgt af en intramolekylær acetalisering resulterede i kirale tricykliske acetaler. En anden dobbeltcyklisering, som dannede tetrahydrofuro[b]benzofuraner enantioselektivt, blev faciliteret af Brønsted base- og NHC-katalyse i en one-pot strategi. Disse opdagelser udvidede anvendelsesmulighederne inden for organokatalyse og medvirkede til en bredere forståelse for organokatalytiske mekanismer.

Ph.d.-graden blev afsluttet på Kemisk Afdeling, Videnskab og Teknologi, Aarhus Universitet.

Dette résumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag 22 Januar 2018 kl 13:15.
Sted: Bygning 1523, rum 318, Fysik auditoriet, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munkegade 120, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Titel på afhandlingen: Enantioselektive Organokatalytiske Fremgangsmåder til Cykliske Naturprodukt Motiver
Kontakt information: Bruno Paz, e-mail: brunompaz@chem.au.dk.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

Professor Jieping Zhu, Institut des sciences et ingénierie chimiques (ISIC), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland.
Professor Mogens Brøndsted Nielsen, Kemisk institut, Københavns Universitet.
Lektor Jacob Overgaard (formand), Institut for kemi, Aarhus University.
Vejleder:
Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Sprog: The ph.d.-afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk.

Forsvaret er åbent for offentligheden.

Afhandlingen er tilgængelig til læsning på Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, rum 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018