Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Estimering af udbytte for landbrugsafgrøder ved hjælp af digital billedanalyse og farvekameraer

Ph.d.-forsvar, fredag den 18. maj 2018, Anders Krogh Mortensen.

18.05.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Anders Krogh Mortensen

Eksempel på afgrødeadskillelse og -genkendelse ved hjælp af deep learning. Venstre: Original billede af olieræddike udsået som fangafgrøde i en byg mark. Højre: Pixel-vis klassifikation ved hjælp af deep learning.

I løbet af sit ph.d.-studium har Anders Krogh Mortensen forsket i udbytteestimering af landbrugsafgrøder ved hjælp af farvekameraer. Mere viden per areal i landbruget er nødvendig for at kunne optimere udbyttet og mindske den negative miljømæssige påvirkning. Anders Krogh Mortensen har studeret billedbaserede algoritmer til adskillelse og genkendelse af afgrøder i farvebilleder og anvendt estimater af afgrødedækning til estimering af afgrødebiomasse og -næringsstoffer. Både traditionelle billedbaserede algoritmer og de nyeste deep learning-baserede algoritmer er blevet undersøgt til at adskille og genkende afgrøder i billeder. Anders’ forskning har endvidere demonstreret, hvordan billedbaserede målinger kan anvendes til at forbedre simple vækstmodeller. De opnåede forskningsresultater bidrager til mere viden per areal i landbrugsmarker i form af estimering af både afgrødedækning og udbytte. Resultaterne kan på sigt lede til bedre strategier for gødning og høsttidspunkt i både økonomisk og miljømæssigt øjemed.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 18. maj 2018 kl. 11.00
Sted: Auditorium, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200  Slagelse
Afhandlingens titel: Estimation of Above-Ground Biomass and Nitrogen-Content of Agricultural Field Crops using Computer Vision
Kontaktinfo: Anders Krogh Mortensen, e-mail: anmo@agro.au.dk, tlf.: 60 94 16 19

Bedømmelsesudvalg:

Professor Hans Werner Griepentrog, Institute of Agricultural Engineering, University of Hohenheim, Germany
Lektor Jens Michael Carstensen, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet
Seniorforsker Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor René Gislum, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Ingeniørdocent Henrik Karstoft, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018