Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Et liv på “energi”-kanten - mikroorganismer i dybe sedimenter.

Ph.d.-forsvar, fredag d. 25. august, 2017. Marion Jaussi

25.08.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Marion Jaussi

Mikroorganismer skal, ligesom mennesker, have nok føde til at vokse, bevæge sig, og reparere skader for at vedligeholde en sund krop. Men dybt under havene i de marine sedimenter er der ikke meget føde (organisk materiale) til stede. Denne mangel på føde er endnu værre dybere nede i sedimentet. I sine ph.-d.-studier har Marion Jaussi undersøgt (i) om antallet af bakterie- og archaeaceller i sedimentet kontrolleres af mængden af disponibel energi, og (ii) om de mikroorganismer, der lever i de dybere sedimenter, lever tæt på det absolutte minimum af energi krævet for at overleve.

Marion har opdaget, at de to største grupper af mikroorganismer i sedimentet har meget forskellige skæbner i energifattige sedimenter. Sulfatreducerende celler, som lever af små organiske molekyler og sulfat, får omtrent den samme energi ud af det, lige meget hvilken dybde de lever ved. Det er fordi antallet af disse celler falder, når mængden af disponibelt organisk stof bliver mindre. Populationsstørrelsen for den anden store gruppe, de fermenterende mikroorganismer, falder ikke så hurtigt som de sulfatreducerendes, selvom begge grupper har adgang til samme mænge energi. De fermenterende organismer har derfor adgang til mindre energi per celle jo dybere i sedimentet de lever. Denne forskel i strategier tyder på, at de fermenterende celler enten har et lavere energibehov, eller kan bruge energien mere effektivt.

Disse resultater kaster nyt lys på et uopdaget aspekt af mikrobielt liv dybt under sedimentoverfladen, og åbner nye muligheder for fremtidig forskning i fermenterende organismers evne til at overleve under forhold med ekstremt lidt tilgængeligt energi.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Geomicrobiologi, Bioscience, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 25. august 2017, kl. 13.00
Sted: Bygning 1110, lokale 223, C.F. Møllers Alle 8, Aarhus University, 8000 Aarhus C 
Afhandlingens titel: Microbial metabolism in the deep biosphere
Kontaktinfo: Marion Jaussi, e-mail: marion.jaussi@bios.au.dk, tlf.: +45 91943935
Bedømmelsesudvalg:
Professor J. Gijs Kuenen, Department of Biotechnology, Delft University of Technology, The Netherlands
Professor Erik Kristensen, Department of Biology, University of Southern Denmark, Denmark
Associate Professor Nils Risgaard-Petersen (chair), Center for Geomicrobiology, Aarhus University, Denmark
Hovedvejleder:
Associate Professor Hans Røy, Center for Geomicrobiology, Aarhus University
Medvejleder:
Professor Bo Barker Jørgensen, Center for Geomicrobiology, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.03.2018