Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Undersøgelse af nye teknologier til spildevandsrensning ved kombination af konstruerede vådområder og mikrobiel elektrokemisk aktivitet

Ph.d.-forsvar, fredag, 9. november 2018. Carlos A. Ramirez-Vargas.

09.11.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Carlos A. Ramirez-Vargas

Konstruerede vådområder(CWs) er velundersøgte biologisk konstruerede spildevandsbehandlingssystemer, der anvendes globalt som en decentraliseret løsning til behandling af spildevand af forskellig oprindelse. Den største ulempe ved at anvende CWs skyldes systemets arealkrav, som er meget større end andre behandlingsteknologier. For at reducere dette, har CW teknologien udviklet sig fra passive systemer til intensiverede systemer, herunder nyere designs, som kombinerer CW med microbial electrochemical technnologies (MET).

Formålet med forskningen var at karakterisere den involverede dynamik og kvantificere fjernelsen af organisk materiale og næringsstoffer i et Microbial Electrochemical-based Constructed Wetland (METland). Undersøgelsen omfattede en karakterisering af METland-mesokosmer med forskellige elektroledende materialer, og en overvågning af de elektroaktive bakteriers ydeevne baseret på målinger af det elektriske potentiale samt en redegørelse for korrelationen mellem fjernelse af forurenende stoffer og den mikrobiel aktivitet.

Resultaterne viser, at de afprøvede METland-systemer er lovende alternativer til behandling af spildevand, med en fjernelseseffektivitet af organisk materiale og næringsstoffer der er mindst lige så god eller bedre end HSSF-CW, og sammenlignelig med det som findes for VF-CW. Ligeledes bidrager hans undersøgelser med information om fremtidige udviklinger, der kunne implementeres for at yderligere at forbedre systemers ydeevne.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag 9 november 2018 kl. 13.00
Sted: Bygning 1223, Lokale 146, Biologiens Hus, Aarhus Universitet, Willhelm Meyers Allé 5, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Microbial Electrochemical-based Constructed Wetlands: performance study of innovative approach for wastewater treatment
Kontaktinfo: Carlos A. Ramirez-Vargas, e-mail: c.a.ramirez@bios.au.dk, tel.: +45 5032 1379
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jes Vollertsen, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
Seniorforsker Andrea Schievano, Department of Agricultural and Environmental Sciences – Production, Landscape, Agroenergy, University of Milan, Italien
Lektor Kurt Thomas Jensen (formand), Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Hans Brix, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Seniorforsker Carlos Arias, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 and 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 12.11.2018