Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Fiberfordøjelse i vommen – viden til anvendelse i fodermiddelvurderingen

Ph.d.-forsvar fredag den 17 maj 2013. Cand.scient. Monika Krämer.

17.05.2013 | Mia Louise Lyth

Monika Krämer

I løbet af sit ph.d.-studium har Monika Krämer undersøgt fiberfordøjelsen hos malkekøer. Fordøjeligheden af fibre i vommen afhænger af den del, som er potentielt fordøjelig, den fraktionelle nedbrydningshastighed og den fraktionelle passagehastighed ud ad vommen. Disse parametre bliver brugt til estimering af fiberfordøjelse i vommen i det fælles nordiske fodermiddelevalueringssystem NorFor. Monika Krämer har undersøgt, hvilke faktorer der har indflydelse på omfanget af fiberfordøjelsen og de fraktionelle nedbrydnings- og passagehastigheder af fiber i grovfoder og kraftfoder hos malkekøer. 

De opnåede forskningsresultater øger forståelsen af fordøjelsen af fiber hos malkekøer til brug i fodermiddelevalueringssystemer.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology, Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet.

Tid: Fredag den 17. maj 2013 kl. 13.00
Sted: Mødelokale 2, Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Digestion and passage of forage and concentrate fibre in dairy cows
Kontaktinfo: Monika Krämer, e-mail: Monika.Kramer@agrsci.dk, tlf.: +45 8715 7884
Bedømmelsesudvalg:
Assistant Professor, Dr. Wilbert Pellikaan, Department of Animal Nutrition, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands
Universitetslektor, ph.d. Peter Udén, Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
Lektor, ph.d. Jakob Sehested (formand), Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker, ph.d. Martin Riis Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Seniorforsker, ph.d. Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018