Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Fordele for miljø og dyr i økologisk griseproduktion – er alternative afgrøder til fouragering og poppeltræer mulige strategier?

Ph.d.-forsvar, fredag den 21 september 2018. Malene Jakobsen

21.09.2018 | Helle Karvonen

Malene Jakobsen

Gennem sit Ph.d. projekt har Malene Jakobsen forsket i økologisk griseproduktion og effekterne af at introducere henholdsvis alternative afgrøder til fouragering og poppeltræer i økologiske produktionssystemer til grise.

Ved hjælp af modellering blev tre scenarier for økologisk griseproduktion udviklet, som adskilte sig ved graden af produktion på friland og typen af afgrøder til grisenes fouragering. Scenarierne blev derefter sammenlignet m.h.t. drivhusgas emissioner og nitratudvaskning på gårdniveau.

I et forsøg på en økologisk gård blev de miljømæssige effekter og potentielle fordele for dyrene af at inkludere et område med poppeltræer i individuelle græsfolde til diegivende søer undersøgt. Følgende metoder blev anvendt: Observation af søernes adfærd og lokationer, analyser af jordprøver for mineralsk kvælstof samt analyser af jordvand for nitrat.

Forskningsresultaterne bidrager til yderligere udvikling af en bæredygtig økologisk griseproduktion ved at adressere den udfordring som er relateret til at reducere de miljø- og klimamæssige effekter af frilandsproduktionen samtidig med at de økologiske principper understøttes ved at tilbyde dyrene mulighed for at udføre naturlig adfærd.


Ph.d.-studiet er gennemført ved sektion for Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 21. september 2018, kl. 10.00
Sted: 8814-3075, Auditoriet, Foulum, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Integrering af fouragering og agroforestry i økologisk griseproduktion – fordele for miljø og dyr
Kontaktinfo: Malene Jakobsen, e-mail: malene.jakobsen@agro.au.dk, tlf.: 91567896
Bedømmelsesudvalg:
Professor Christine Watson, Institut for Jordvidenskab & Systemer, Skotlands Rural College. For nuværende gæsteforsker ved Institut for Vækstproduktionsøkologi, Sveriges Landbrugsuniversitet, Uppsala, Sverige
Professor Emerita Sandra Edwards, Natur og Miljøvidenskab, Newcastle Universitet, Newcastle upon Tyne, UK
Senior forsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Senior forsker Anne Grete Kongsted, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Senior forsker John Erik Hermansen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.11.2018