Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Prædiktion af dynamisk påvirkede bygningskonstruktioners respons

Ph.d.-forsvar, fredag den 16. december 2016. Anders Skafte.

16.12.2016 | Steffi Hjerrild Iversen

Anders Skafte

I løbet af sit ph.d.-studium har Anders Skafte forsket i muligheden for at prædiktere det dynamiske respons for bygningskonstruktioner, i punkter hvor der ikke er placeret måleudstyr. Dette udføres ved at ekspandere de eksperimentelle mode shapes samt anvende reglen om modal superposition. Alt teoretisk arbejde er valideret ved tests i laboratoriet eller måling på fuld skala konstruktioner.

Ph.d. projektet har bidraget til en bedre forståelse for estimeringen af spændingshistorikken i punkter på konstruktioner, hvor det er svært at placere måleudstyr. Teknikken kan på sigt blive implementeret som en del af et større monitoreringssystem.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 16. december 2016, kl. 13.00
Sted: Bygning 3210, lokale 04.121, Navitas, Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel:
Applications of Expansion Techniques in Operational Modal Analysis
Kontaktinfo:
Anders Skafte, e-mail: ask@ase.au.dk, tlf.: 4189 3212
Bedømmelsesudvalg:

Professor Guido De Roeck, Department of Civil Engineering, KU Leuven, Belgium
Professor Thomas Abrahamson, Department of Applied Mechanics, Chalmers University, Sweden
Ingeniørdocent Kenny Kataoka Sørensen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Poul Henning Kirkegaard, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus University
Medvejleder:
Professor Rune Brincker, Center for Oil and Gas, DTU
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.04.2018