Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Geofysisk kortlægning af grundvandsforurening

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 17. oktober 2017, Pradip Kumar Maurya.

17.10.2017 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Pradip Kumar Maurya

Vandløb, grundvandsmagasiner og andre ferskvandssystemer er vigtige for samfundet, men kvaliteten af disse trues dagligt af nedsivende forurening fra stoffer som smides, spildes eller sprøjtes ud på jordoverfladen. Der er derfor et stort behov for at udvikle pålidelige og omkostningseffektive metoder, som både kan detektere og kortlægge den nedsivende forurening. Traditionelt er det gjort ved at lave undersøgelsesboringer, men de er dyre og giver kun information om undergrunden i et enkelt punkt.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Pradip Kumar udviklet og anvendt en ny geofysisk metode, som både kan kortlægge den nedsivende forurening og følge dens bevægelse i tre dimensioner. Metoden er med stor succes blevet anvendt i Grindsted, hvor Grindstedværket har forurenet både Grindsted Å og grundvandet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid: Tirsdag den 17. oktober 2017, kl. 13.00
Sted: Bygning 1671, lokale 137, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Imaging lithology, water conductivity, and hydraulic permeability at contaminated sites with induced polarization
Kontaktinfo Pradip Kumar Maurya, e-mail: pardip.maurya@geo.au.dk, tel.: +4542688445
Bedømmelsesudvalg:
Professor Andreas Weller, Department of Geophysics Clausthal University of Technology, Germany
Dr. Thomas Günther, Leibniz institute for Applied Geophysics. Hannover, Germany
Professor, Christian Tegner, chairman of the committee, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Anders Vest Christiansen , Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor, Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.04.2018