Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Geotermisk energi i Danmark – undersøgelse af regionale variationer i reservoirkvalitet

Ph.d.-forsvar, torsdag den 9. april 2015. Mette Olivarius.

09.04.2015 | Nina Lynggaard

Mette Olivarius

Palæogeografisk rekonstruktion af det danske område for 240 millioner år siden, da et af de geotermiske reservoirer blev dannet. Reservoirsand af god kvalitet blev transporteret fra Norge og Sverige til Danmark via store floder. Den sydlige del af området blev lejlighedsvis oversvømmet. Tegner: Stefan Sølberg

I løbet af sit studium undersøgte Mette Olivarius sandkorn i den danske undergrund; hvor de stammer fra og hvordan de ændres ved begravelse. Reservoirsandsten som er velegnede til geotermisk energi findes over det meste af det danske område i flere dybder indenfor 1-3 km. Der forekommer dog variationer og disse behandles af de nye resultater.

Mette Olivarius opdagede at sandet i den danske undergrund stammer fra bjerge i Norge, Sverige og overraskende nok også Tyskland og Tjekkiet. Floder og vind-klitter transporterede sandet til det danske område. Sandet blev cementeret til sandsten ved begravelse hvorved mængden af indeholdt vand faldt. Denne proces er afhængig af den oprindelige mineralogi bestemt af kildestenen og transportafstanden, som nu kan estimeres. Derfor er vurderingen af geotermisk potentiale i Danmark forbedret på grundlag af denne undersøgelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og Reservoirgeologisk Afdeling, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), København.

Tid: Torsdag den 9. april 2015 kl. 13.15
Sted: Bygning 1675, lokale 117, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Diagenesis and provenance of Mesozoic sandstone reservoirs onshore Denmark
Kontaktoplysninger: Mette Olivarius, e-mail: mol@geus.dk, tlf.: 3029 8547
Bedømmelsesudvalg:
Professor Reinhard Gaupp, Institut for Geovidenskab, Friedrich Schiller Universitetet i Jena, Tyskland
Professor Ida Lykke Fabricius, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Christian Tegner (formand), Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor emeritus Henrik Friis, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Seniorforsker Rikke Weibel, Reservoirgeologisk Afdeling, GEUS
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.


Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology / GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018