Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Håndtering af den økonomiske og operationelle risiko i fjernvarmesystemer

Ph.d.-forsvar, fredag den 10. august 2018. Magnus Dahl.

10.08.2018 | Maia Høyer Monod

Magnus Dahl (foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet)

 

Fjernvarmeoperatører og -produktionsplanlæggere konfronteres ofte af usikkerhedsfaktorer, der påvirker både kort- og langsigtede beslutninger. Morgendagens varmeproduktion skal planlægges på trods af usikkerhed om vejret og varmekundernes ageren, og en øget forståelse af disse årsager til usikkerhed kan gøre det lettere at håndtere den deraf følgende risiko. I løbet af sit ph.d.-projekt har Magnus Dahl udviklet værktøjer, der kan hjælpe produktionsplanlæggere med at håndtere den økonomiske risiko som følge af usikre vejrudsigter og ændringer i forbrugeradfærden ved hjælp af metoder fra meteorologi og maskinlæring. Over et større tidsperspektiv har Magnus Dahl undersøgt den vejrafhængige dynamik i sæsonbestemt produktionsplanlægning og udviklet en række beslutningsregler, der gør det muligt at høste størstedelen af de økonomiske fordele ved at lukke produktionsenhederne ned i sommerperioden – uden at sætte forsyningssikkerheden over styr. Endvidere har projektet omfattet optimering af de langsigtede investeringsbeslutninger for fremtidens fjernvarmeanlæg og vurdering af følgerne af udsving i priserne på elektricitet og brændsel samt de teknologiske omkostninger.

De forskningsresultater og risikostyringsværktøjer, som er udviklet i projektet, vil kunne anvendes i mange større fjernvarmeanlæg verden over. Som led i projektet er et avanceret system til realtidsberegning af prognoser for varmeforbrugsbelastningen blevet implementeret og er aktuelt i drift hos AffaldVarme i Aarhus.

Dette industrielle ph.d.-projekt er gennemført i et samarbejde mellem AffaldVarme Aarhus og Aarhus Universitet og er en del af det internationale projekt READY (http://www.smartcity-ready.eu/).

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 10. august 2018, kl 14:00
Sted:
Bygning 3210, lokale 04.124, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Production planning of energy systems – cost and risk assessment for district heating
Kontaktinfo: Magnus Dahl, e-mail: magnus.dahl@eng.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Thomas Hamacher, Department of Electrical and Computer Engineering, TUM
Professor Christian Veje, Center for Energy Informatics, SDU
Lektor Søren Peder Madsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet (chair)
Hovedvejleder:
Lektor Gorm B. Andresen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Dr. Adam Brun, AffaldVarme Aarhus
Lektor Steffen Petersen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.08.2018