Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvordan kan kalvesygdom og dødelighed nedsættes i økologiske malkekvægsbesætninger?

Ph.d.-forsvar, onsdag d. 17. oktober 2018. Mari Reiten.

18.09.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Mari Reiten.

Gennem flere år har kalvedødeligheden og prævalensen af kalvediarre været højere i økologiske sammenlignet med konventionelle mælkekvægsbesætninger.

I løbet af sit Ph.d. studie har Mari sammenlignet økologiske og konventionelle mælkekvægsbesætninger for at identificere risikofaktorer for kalvesygdom og dødelighed, og har videre udført eksperimentelle studier i økologiske mælkekvægsbesætninger for at studere effekten af management strategier – brug af råmælksbank, fodring med pasteuriseret mælk og gruppestørrelse – på disse parametre.

Dette Ph.d. studie bidrager med forslag til forbedring af management procedurer, for opnåelse af reduceret kalvesygdom og dødelighed i danske, økologiske mælkekvægsbesætninger. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

The PhD degree was completed at Department of Animal Science, Science and Technology, Aarhus University.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

  

 

 

Tid: onsdag d. 17. oktober 2018, kl. 10.00

Sted: AU Foulum, mødelokale 2, Blichers allé 20, 8830 Tjele

Afhandlingens titel: Calf morbidity and mortality in organic dairy herds

Kontaktinfo: Mari Reiten, e-mail: mari.reiten@anis.au.dk, tel.: +45 29722317

Bedømmelsesudvalg:
Professor Stephen LeBlanc, Animal Production Systems, University of Guelph, Canada
Professor Nathalie Bareille, Oniris & INRA, Animal Health, Atlanpôle – La chantrerie, Nantes Cedex, France
Senior scientist Mogens Vestergaard (chair), Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark

Hovedvejleder:
Senior scientist Tine Rousing, Department of Animal Science, Aarhus University

Medvejleder:
Professor Jan Tind Sørensen, Department of Animal science, Aarhus University
Senior scientist Peter T. Thomsen, Department of Animal Science, Aarhus University

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 19.10.2018