Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvordan defineres fodereffektivitet hos malkekvæg – ud fra et kvantitativt genetisk og avlsmæssigt perspektiv?

Ph.d.-forsvar, fredag d. 26. oktober 2018. Bingjie Li.

26.10.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Bingjie Li.

I løbet af sine ph.d.-studier har Bingjie Li undersøgt de genetiske kendetegn ved forskellige definitioner af fodereffektivitet (FE) og studeret en række FE-relaterede træk hos forskellige racer af malkekvæg med det formål at klarlægge mulighederne for at udnytte FE i nordisk malkekvægavl. En forbedring af fodereffektiviteten vil kunne øge landmændenes økonomiske overskud og samtidig reducere mælkeproduktionens samlede miljøbelastning. Bingjie Li har undersøgt de genetiske kendetegn ved to vigtige FE-træk, nemlig tørstofindtag (Dry Matter Intake, DMI) og restfoderindtag (Residual Feed Intake, RFI) hos køer af racerne Holstein, Rød malkerace og Jersey i forskellige faser af laktationen. Hun har endvidere undersøgt, hvordan forskellige modelberegningsmetoder påvirker definitionen af FE hos malkekvæg. 

De nye forskningsresultater medvirker til at opstille bedre definitioner af FE hos malkekvæg og har endvidere bidraget med vigtig information til registrering og udvælgelse med henblik på udnyttelse af FE i malkekvægavlen.

Ph.d.-studierne er gennemført på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, og Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Sverige.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 26. oktober 2018 kl. 9.15
Sted: Audhumbla, VHC, Swedish University of Agricultural Sciences, Ultuna, Uppsala, Sverige
Afhandlingens titel: Genetic properties of feed efficiency and related traits in dairy cattle
Kontaktinfo: Bingjie Li, e-mail: bingjie.li@mbg.au.dk, tlf.: +46 722990523
Bedømmelsesudvalg:
Professor Georg Thaller, Institute of Animal Breeding and Husbandry, Kiel University, Kiel, Tyskland
Professor Just Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet, Tjele
Professor Bjørg Heringstad, Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norge

Docent Jarmo Juga, Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Dr. Anders H. Gustafsson, Växa Sverige, Uppsala, Sverige

Lektor Anna Wallenbeck, Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sverige
Hovedvejleder:
Seniorforsker Peter Løvendahl, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, 8830 Tjele

Professor Britt Berglund, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, 750 07 Uppsala, Sverige.
Medvejleder:
Dr. Jan Lassen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, 8830 Tjele

Lektor Freddy Fikse, Växa Sverige,750 07 Uppsala, Sverige.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 12.11.2018