Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvordan jorden kan benyttes som en varmekilde

Ph.d.-forsvar, onsdag d. 3. oktober 2018. Tillie Marlene Madsen

03.10.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Tillie Marlene Madsen

Den danske regering har en ambition om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer inden 2050. Dette har betydet en kraftig stigning i vindkraftproduktionen inden for de sidste 20 år. Denne stigning forudsætter dog en ændring i det danske energisystem for at kunne imødekomme den høje elproduktion bl.a. en større integration af elektriciteten i varmesektoren.

Et vigtigt redskab til at opnå denne integration er varmepumpen. Varmepumpen er i stand til at levere 3-4 gange mere energi i form af varme i forhold til dens forbrug af elektricitet. Et nyt forskningsprojekt viser dog, at teknologien stadig kæmper for at trænge ind på det danske varmemarked på grund af lovgivningsmæssige forhindringer samt manglende kendskab til teknologien blandt designere og installatører.

En analyse af driftsdata fra to aktive jordvarmeanlæg baseret på lukkede jordvarmeboringer viste, at anlæggenes ydeevne var lavere end forventet. Den lavere ydeevne var primært forårsaget af en fejl i anlæggets design og en opsætningsfejl i driften af anlægget. Resultaterne fra forskningsprojektet understreger derfor vigtigheden i at analysere driften af jordvarmeanlæggene under virkelige forhold. Det giver en bedre forståelse af, hvordan man opnår en optimal varmepumpeydelse.

ErhvervsPhD-studiet blev færdiggjort på Institut for Geoscience, Århus Universitet.

Resuméet er udarbejdet af den Ph.d.-studerende.

Tid: onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 13.15

Sted: Bygning 1671, rum 137, Auditoriet, Institut for Geoscience, Århus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Aarhus C

Title på Ph.d.-afhandling: Vertical, closed-loop ground source heat pump systems: An evaluation of their performance and potential on the Danish market

Kontaktinformation: Tillie Marlene Madsen, e-mail: tlm@ramboll.dk, tlf.: +45 51 61 12 22

Medlemmer i bedømmelseskommittenten:
Dr. Reinhard Kirsch, pensioneret fra Geologischer Landesdienst, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein; nu direktør for firmaet GEOImpulse Geophysik Geothermie, Kiel, Germany.

Seniorforsker Anker Lajer Højbjerg, Afdelingen for Hydrologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Lektor Søren Munch Kristiansen (formand), Institut for Geoscience, Århus Universitet.

Hovedvejleder:
Lektor Steen Christensen, Institut for Geoscience, Århus Universitet.

Medvejledere:
Uddannelses- og forskningschef Lotte Thøgersen, VIA Engineering, VIA University College

Seniorkonsulent Flemming Ulbjerg, Rambøll Energi

Sprog: Ph.d.-afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 19.10.2018