Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvad kan vi (eller en maskine) lære fra kvantemålinger?

Ph.d.-forsvar, torsdag d. 25 januar 2017, Eliska Greplova.

25.01.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Eliska Greplova

Kvanteteknologier er ved at blive introduceret mere og mere i vores hverdag, for eksempel kvantedot-baseret fjernsyn eller kvantekryptografisk koding af finansielle transaktioner. Givet silicium computerchips nærtstående begrænsninger er det nødvendigt at integrere kvantelementer med vores computere for at vi kan håndtere den eksponentielt voksende mængde afdata, der bliver produceret hver dag. Selvom kvantesystemer kan blive kontrolleret med excellent præcision der giver uventede computerkraft, så er målinger af kvantesystemer stadig en uoverkommenlig opgave. I løbet af hendes ph.d. har Eliska Greplova introduceret nye metoder til at håndtere disse problemer baseret på eksperimentielle relevante scenarier. I særdeleshed har jeg brugt en nyligt udviklet teori for kvantemålinger til at omfortolke den fysiske betydning af specifikke eksperimenter i kvanteoptik. De samme matematiske rammer blev herefter brugt til at forbedre algoritmer for parameterestimering af kvantesystemer, hvilket er et meget vigtigt praktisk aspekt for at karakterisere kvanteteknologier. Endelig har Eliska Greplova forbedret traditionalle metoder for parameterestimering af kvantesystemer ved hjælp af nye maskinlæringsteknikker såsom kunstige neurale netværk.

Ph.d.-graden er færdiggjort ved Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: 1pm, Torsdag 25 January 2018
Sted: Ny Munkegade 120, Aarhus University, 8000 Aarhus C.
Titel for afhandling: Quantum Measurements: From Bayes Rule to Neural Networks
Kontakt information: Eliska Greplova, e-mail: eliska.greplova@phys.au.dk, tel.: +45 50 34 14 53
Medlemmer af bedømmelses-kommite:
Lektor Barbara Kraus, Institute for Theoretical Physics University of Innsbruck, Austria
Professor Juan Garrahan, School of Physics & Astronomy University of Nottingham
Professor Lars Bojer Madsen, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University (chair)
Hovedvejleder:
Professor Klaus Mølmer, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandling vil blive forsvaret på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlinen er tilgængelig for læsning ved Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.03.2018