Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvedeproduktion i stressede miljøer

Ph.d.-forsvar, fredag den 15. juni 2018, Muhammad Adil Rashid.

15.06.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Muhammad Adil Rashid

Den klimaforandringsskabte stigning i årstidstemperaturen og forekomsten af særligt høje temperaturer i de enkelte årstider betragtes som en udfordring for opretholdelsen af afgrødeproduktiviteten. Denne udfordring vanskeliggøres endnu mere, hvis produktiviteten desuden begrænses af mangel på vand. I dette projekt har et af målene været at undersøge, hvordan forskellige klimavariabler (alene og i kombination med andre) påvirker fysiologi og produktivitet i hvede. Et andet aspekt bestod i at vurdere virkningerne af utilstrækkelig vanding og halmdækning under feltbetingelser. Konklusionerne herfra afslørede, at høje temperaturers indvirkning på afgrødeproduktionen i høj grad afhænger af den plantefysiologiske adfærd, idet visse af planternes processer synes at kompensere for skader. Desuden kan samspillet mellem klimavariabler som temperatur og CO2 muligvis gavne hvedeproduktionen i områder, hvor produktiviteten begrænses af lave temperaturer (f.eks. det nordlige Kina). Af en evaluering af forskellige vandbesparende metoder fremgik det klart, hvilke faktorer der primært påvirker metodernes effektivitet, hvilket skaber et grundlag for at forbedre dem.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Graduate School of Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 15. juni 2018 , kl. 09.30
Sted: 8814-3075, Auditoriet, Aarhus Universitet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Productivity and Physiology of Wheat under Climate Change and Limited Water Resources
Kontaktinfo: Muhammad Adil Rashid, mrmariuaf@agro.au.dk, tel.: +45 31823432
Bedømmelsesudvalg:
Professor William Davies, Lancaster Environment centre, Lancaster University, UK
Professor Inez Minguez, CEIGRAM-UPM, Department of Agricultural production, Technical University of Madrid, Spanien 
Lektor Lars Elgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jørgen Eivind Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Mathias Neumann Andersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Professor Xiying Zhang, Centre for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences (CAS), Kina
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.06.2018