Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvor jordfysik møder biologi: En biofysisk tilgang til forståelse af økologien i jordens indre rum

Ph.d.-forsvar, torsdag den 6. april 2017. Lasantha Herath

06.04.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Lasantha Indika Herath Herath Mudiyanselage

I løbet af sine studier har Lasantha Herath undersøgt, hvordan den fysiske kompleksitet i jordmatricen - som udgøres af jordens tekstur, struktur og fugtighed - bestemmer jordbakteriernes mikromiljø. Han har anvendt en tværfaglig tilgang, der forener jordfysik og biologi i feltundersøgelser af det biofysiske samspil i landbrugsjord ved Silstrup, Estrup og Hygum i Danmark samt Upernaviarsuk i Grønland.

Resultaterne af denne nye forskning bidrager til forståelsen af samspillet og den indbyrdes sammenhæng mellem jordens fysiske struktur og dens biologiske og kemiske processer. Endvidere antyder undersøgelsernes resultater, at jordens tekstur har stor indflydelse på variationen i jordbakteriernes mangfoldighed og bakteriesamfundenes struktur. Her var forholdet mellem ler og organisk kulstof, kaldet Dexter-forholdet, den bedste indikator for en rig og mangfoldig bakteriefauna.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Graduate School of Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 6. april 2017 kl. 10:00
Sted
: Auditoriet, AU Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel:
Linking Soil Physics with High Throughput Sequencing: Influence of Soil Texture, Structure and Anthropogenic Stress on Soil Microbial Communities
Kontaktinfo:
Lasantha Herath, lasantha.herath@agro.au.dk, lasanthaherath@ymail.com, +94713179817
Bedømmelsesudvalg:

Professor Angeles Sanroman, Department of Chemical Engineering, University of Vigo, Spain
Lektor Niels Iversen, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg Universitet, Danmark
Lektor Bernd Wollenweber (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:

Professor Lis Wollesen de Jonge, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:

Professor Per Møldrup, Department of Civil Engineering, Aalborg Universitet,
Lektor Professor Mogens Nicolaisen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog:
PhD-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.03.2018