Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvordan får man det meste ud af kvantemålinger?

Ph.d.-forsvar, fredag den 25. maj 2018, Jinglei Zhang

25.05.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Jinglei Zhang

Kvanteeffekter kan kun forekomme i systemer, som er tilstrækkeligt isolerede fra deres støjfulde omgivelser. På samme tid er det dog også vigtigt at have adgang til systemet for at kunne kontrollere det og udføre målinger på det. Derfor er det fundamentalt at udvikle metoder til at fortolke resultaterne af målinger, som på optimal vis udvinder information om systemets tilstand. I hendes Ph.d.-studier har Jinglei Zhang fokuseret på kvantesystemer, som bliver målt kontinuert i tid. Hun udviklede anvendelsen af en generalisering af kvantetilstandens koncept, kaldet ’past quantum state’, til at beskrive en række af eksperimentelt relevante systemer. Dette koncept tillader en bedre retrodiction (fortidig forudsigelse)  af fortidige målinger sammenlignet med den konventionelle kvantetilstand og repræsenterer en måde at inkludere bagklogskab i beskrivelsen af et kvantesystem. Yderligere viste Jinglei hvordan målingen af et system ikke blot kan give en fuld karakterisering af systemets tilstand med reduceret usikkerhed, men også kan bidrage til effektivt at køle systemet til lavere temperaturer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 25. maj 2018 kl. 13.00
Sted: Bygning 1523, lokale 318, Fysisk Auditorium, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munkegade 120, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Titel på afhandling: Quantum measurement and preparation of Gaussian states
Kontakt information: Jinglei Zhang, e-mail: jinglei.zhang@phys.au.dk, tlf.: +45 71 57 45 44
Medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Senior lecturer Janet Anders, Physics and Astronomy, University of Exeter.
Professor Klemens Hammerer, Institute for Theoretical Physics, University of Hannover
Lektor Brian Julsgaard (formand), Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
Hovedvejleder:
Professor Klaus Mølmer, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandling vil blive forsvaret på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen er tilgængelig for læsning ved Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018