Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Hvordan kornafgrøden hæmmer ukrudt

Ph.d.-forsvar, fredag den 18. maj 2018, Antje Reiss.

18.05.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Antje Reiss

Afgrødens konkurrenceevne, hvad angår lys og plads samt allelopati er kendte faktorer, som bidrager til det ukrudtsundertrykkende potentiale som korn besidder. I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Antje Reiss forsket i at identificere de relative bidrag af konkurrence og allelopati til den overordnede ukrudtsundertrykkende effekt af vinterrug, triticale og hvede. For at kunne måle allelokemiske stoffer i rodzonen har Antje Reiss udviklet en ikke-destruktiv prøvetagningsmetode hvor små silikonerør bliver benyttet. Denne metode blev specifikt udviklet til at måle de fytotoksiske stoffer, som tilhører gruppen af benzoxazinoider. De opnåede forskningsresultater skaber forudsætningen for at sætte nye forædlingsprogrammer i gang, som fokuserer på udvikling af sorter med en forbedret effekt på ukrudt.

Ph.d.-studiet er gennemført på Institut for Agroøkologi, Afgrødesundhed, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 18. maj 2018, kl. 12.00
Sted: Auditorium Flakkebjerg, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Weed suppression by winter cereals: Relative contribution of competition for resources and allelopathy
Kontaktinfo: Antje Reiss, e-mail: antje.reiss@agro.au.dk, tel.: +45 30955769
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Lammert Bastiaans, Department of Plant Sciences, University of Wageningen, Netherlands
Professor Wieslaw Oleszek, Department of Biochemistry, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Poland
Lektor Bernd Wollenweber (formand), Department of Agroecology, Aarhus University
Hovedvejleder:
Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Inge S. Fomsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Senior forsker Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018