Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Implementering og vurdering af en helhedsorienteret bæredygtig bygningsrenovering

Dobbelt grad ph.d.-forsvar, mandag den 26. marts 2018, Aliakbar Kamari.

26.03.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Aliakbar Kamari

I løbet af sine ph.d.-studier har Aliakbar udforsket den kompleksitet i udviklingen af renoveringsscenarier, der opstår som følge af, at et antal forskellige kriterier/målsætninger (såsom energieffektivitet, indendørskomfort, rumlig kvalitet m.v.) skal tilfredsstilles, samtidig med, at forskellige interessenter skal inddrages i processen med at designe renoveringen. Aliakbar har undersøgt, hvordan man ved at kombinere metoderne, der indgår i problemløsningsstrategierne SSM (Soft System Methodologies) og MCDM (Multi Criteria Decision Making Methods), kan overvinde denne kompleksitet. Han har desuden behandlet og undersøgt begrebet bæredygtighed i renoveringskonteksten gennem at udvikle et såkaldt Værdikort, bestående af tre nye, centrale kategorier – funktionalitet, ansvarlighed og gennemførlighed – med i alt 18 bæredygtige værdiorienterede kriterier og 118 underkriterier. Han har dermed udbygget rammekonceptet Tectonic Sustainable Building Design (TSBD), der skaber en samlet platform for strategier til at højne og forbedre bæredygtigheden i den moderne byggebranche gennem at støtte beslutningsprocessen i udviklingen af de bedst egnede renoveringsscenarier. De nye forskningsresultater bidrager både til udbygning af en flerstrenget metodik til udvikling af helhedsorienterede renoveringsscenarier og til udvikling af en enkel, helhedsorienteret bæredygtighedsramme, som kan bruges til at vurdere bæredygtigheden i de forskellige faser af et renoveringsprojekt.

Det dobbelte ph.d.-studium er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet, og Department of Architecture, University of Palermo, Italien.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 26. marts 2018 kl. 12.00
Sted: Lokale "Basile", Building 08, Department of Architecture, University of Palermo (Science Avenue, 90128 Palermo, PA, Italien)
Afhandlingens titel: A multi-methodology and sustainability-supporting framework for implementation and assessment of a holistic building renovation
Kontaktinfo: Aliakbar Kamari, e-mail: ak@eng.au.dk eller aliakbar.kamari@unipa.it, tlf.: +45 31518280
Bedømmelsesudvalg:
Professor Per Anker Jensen, Department of Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Marco D'Orazio, Department of Civil Engineering, Construction and Architecture, Marche Polytechnic University, Italien
Udvalg for afsluttende ph.d.-eksaminering (offentligt forsvar):
Professor Antonella Guida, Department of European and Mediterranean Culture, University of Basilicata, Spanien
Professor Renato Capozzi, Department of Architecture, University of Naples “Federico II”, Italien
Professor Stefan Hallerstede, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Professor Antonino Margagliotta, Department of Architecture, University of Palermo, Italien
Hovedvejleder (Danmark):
Professor Poul Henning Kirkegaard, Tektonisk bygningsdesign, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder (Italien):
Professor Rossella Corrao, Department of Architecture, University of Palermo
Sprog: PhD-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.04.2018