Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Intelligent jordbearbejdning - Et skridt mod automatisk opsætning og styring af jordbearbejdningsmaskiner

Ph.d.-forsvar, mandag den 2. november 2015. Thomas Jensen.

02.11.2015 | Mette Pultz

Thomas Jensen

I løbet af sit ph.d.-studium har Thomas Jensen forsket i scanning af jordoverflader og metoder til at analysere overfladerne med det formål at automatisere opsætning og styring af jordbearbejdningsmaskiner i landbruget.

Ved såbedstilberedning er det vigtigt at udføre den korrekte jordbearbejdning for at give planterne de bedste betingelser for fremspiring og vækst. Mange faktorer, der påvirker resultatet af jordbearbejdningen, ændres ofte henover marken, men nuværende redskaber til jordbearbejdning mangler de nødvendige sensorsystemer til at kunne tilpasse sig disse ændringer. Thomas Jensen har udviklet et system, baseret på laser scanning, til 3D kortlægning af jordens overflade. Systemet kan anvendes til opsamling af højopløste overfladebilleder og kan monteres på traktoren eller maskineriet for hurtigt at kortlægge hele marken under jordbearbejdningen. 3D overfladekortene analyseres med algoritmer til at estimere egenskaber såsom overfladeruhed og aggregatstørrelsesfordeling i topjorden. De foreslåede metoder er blevet studeret i forbindelse med jordbearbejdningsforsøg.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 2. november 2015, kl. 13.00
Sted: Bygning 5125, lokale 424 E, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Intelligent Soil Tillage using Image Sensors
Kontaktinfo: Thomas Jensen, e-mail: thje@eng.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Dr. Thomas Keller, Department of Natural Resources & Agriculture, Agroscope
Lektor Helge B. Sørensen, Institut for Elektroteknologi, DTU
Professor Peter Gorm Larsen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Ingeniørdocent Henrik Karstoft, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Seniorforsker Lars J. Munkholm, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Administrerende direktør Ole Green, Agro Intelligence
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018