Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Det er jo som min egen hånd! Vi kan udvide vores krop i Virtual og Augmented Reality

Ph.d.-forsvar, onsdag den 24. oktober 2018. Tiare Feuchtner.

24.10.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Tiare Feuchtner.

Virtuel udvidelse af kroppen i augmented reality. Med VR brillerne på kan brugeren se en virtual arm i stedet for sin egen arm. Denne virtuelle arm kan strækkes til overnaturlig længde for at interagere med fjerne objekter i brugerens område.

Tiare Feuchtner har i sit ph.d.-studium forsket i illusionen af body ownership (kropsejerskab) i Virtual og Augmented Reality. Hun har gennemført eksperimenter der viser hvordan body ownership kan udnyttes til at overvinde begrænsninger ved vores egne fysiske kroppe og skabe mere indlevelse i interaktion i VR og AR. Følelsen af, at din hånd faktisk er din egen hånd, er et eksempel på body ownership. Når denne følelse opstår for en kunstig kropsdel (fx. en virtuel hånd) taler vi om en illusion af ”body ownership”.

Resultaterne viser, at vores mentale kropsforståelse er mere formbar og påvirkelig end hidtil antaget. For eksempel, kan mennesker opleve body ownership i VR og AR over en unaturligt lang virtuel arm, eller en virtuel hånd, der er placeret i afstand og med en anden vinkel i forhold til kroppen. Mens de fleste tilgange til interaktion i VR og AR fokuserer på at ændre den virtuelle verden, foreslår Tiare, at vi i stedet ændrer eller manipulerer den krop, vi interagerer igennem - eller i det mindste vores mentale opfattelse af denne.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Computer Science, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 24. oktober 2018, kl. 11.00
Sted: Bygning 5342, lokale 333, ADA, Institut for Computer Science, Aarhus Universitet, Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Designing for Hand Ownership in Interaction with Virtual and Augmented Reality
Kontaktinfo: Tiare Feuchtner, e-mail: tiare@cs.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Kasper Hornbæk, Institut for Computer Science, Københavns Universitet
Principal Research Scientist: Betty J. Mohler, Amazon GmBH and the Max Planck Institute for Intelligent Systems    
Lektor Peyman Afshani (formand), Institut for Computer Science, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Kaj Grønbæk
Medvejleder:
Jörg Müller, Institut for Computer Science, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 22.10.2018