Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Konflikten mellem natur og landbrug: et studie om kortnæbbede gæs

Ph.d.-forsvar, mandag den 5. marts 2018. Caroline Ernberg Simonsen.

05.03.2018 | Liselotte K Heller

Caroline Ernberg Simonsen

Igennem de seneste årtier har der udviklet sig en stigende konflikt mellem gæs og landbrug i mange lande. Græssende kortnæbbede gæs medfører betydelige tab af afgrøder, hvilket medfører utilfredshed blandt landmænd. I Norge indførte myndighederne i 2006 en tilskudsordning for at kompensere landmændene i de mest udsatte områder. Formålet med ph.d.-afhandlingen af Caroline Ernberg Simonsen har været at indsamle ny viden og udvikle forvaltningsværktøjer, som både gavner landmændene og myndighederne i håndteringen af gåse-problematikken i Nord-Trøndelag i Norge.

Ph.d.-projektet er gennemført på Institut for Bioscience - Roskilde, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Tid: Mandag den 5. marts 2018 kl. 13.30
Sted: Lokale K1.36, DMU Øst, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde
Titel på ph.d.-afhandling: Optimising management tools to alleviate a goose–agriculture conflict
Kontakt information: Caroline Ernberg Simonsen, e-mail: ces@bios.au.dk

 

Medlemmer i bedømmelsesudvalget:
Dr. Juliet Vickery, Centre for Conservation Science, the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), UK
Lektor Jesper Sølver Schou, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, Danmark
Seniorforsker Morten Frederiksen (formand), Institut for Bioscience - Roskilde, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Jesper Madsen, Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-forsvaret vil blive afholdt på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen er tilgængelig for gennemlæsning på Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.03.2018