Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Krystalgroning af specialdesignede halvledere

Ph.d.-forsvar, onsdag d. 14 marts 2018, Ellen Marie Jensen Hedegaard.

14.03.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Ellen Marie Jensen Hedegaard

Halvledere udgør en uundværlig del af næsten al teknologi vi omgiver os med i dag, og i løbet af de sidste hundrede år har konstante forbedringer af deres egenskaber medvirket til optimering af mange teknologier. Ellens ph.d. studier omhandlede hvordan yderligere kontrol over strukturen af halvledere kan opnås gennem avancerede størkningsmetoder. Når et materiale størkner fra en smelte vil de enkelte grundstoffer i smelten enten hovedsageligt blive inkorporeret i det størknede materiale eller forblive i smelten. Gennem specialdesignede eksperimenter kan dette udnyttes til at opnå materialer med gradienter i deres egenskaber. Ellen har i sin forskning på denne måde fremstillet og siden karakteriset halvledere med en høj grad af specialisering i deres egenskaber. Resultaterne af Ellens forskning bidrager til at optimere halvledere til fremtidige anvendelser.

Forskningen der ligger til grund for ph.d. afhandlingen blev udført ved Kemisk Institut på Aarhus universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende

Tidspunkt: Onsdag d. 14 marts 2018, kl. 10.15
Lokale: Bygning 1523, lokale 318, Institut for Fysik, Aarhus Universitet
Titel på afhandling: Advanced Crystal Growth of Semiconductors with Tailored Properties
Kontakt: Ellen M. J. Hedegaard, j_ellen@hotmail.com
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Yaniv Gelbstein, Department of Materials Engineering, Ben Gurion University of the Negev, Isreal
Professor Poul Norby, DTU Energi Institut for Energikonvertering og -lagring, DTU, Denmark
Senior forsker Jacob Overgaard, Department of Chemistry, Aarhus University (formand for udvalget)
Vejleder:
Professor Bo. B. Iversen, Department of Chemistry and iNANO, Aarhus University
Sprog: Forsvaret vil foregå på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.03.2018