Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Kvælstofomsætning i græsmarker med mange arter

Ph.d.-forsvar onsdag den 28. Juni 2017. Nawa Raj Dhamala

28.06.2017 | Helle Karvonen

Nawa Raj Dhamala

I sit Ph.d.-studie har Nawa Raj Dhamala undersøgt, hvordan tilsætning af urterne cikorie, vejbred og kommen i en kløvergræsblanding påvirker produktion og N-omsætning. Han har vist, at med urterne i blandingen øgedes plantediversiteten uden at påvirke hverken produktion, andel af N2 fikseret i rødkløver eller N-overførsel fra kløver til ikke-bælgplanter. Desuden var der ikke nogen påvirkning af N-eftervirkningen til den efterfølgende afgrøde ved ompløjning. Tilsvarende var det muligt i blandinger udelukkende med græsmarksbælgplanter at øge biodiversiteten uden negative konsekvenser for produktion og N2-fiksering.

Resultaterne fra hans studie bidrager til at anvise, hvordan mangeartsblandinger med urter og/eller bælgplanter kan designes og implementeres. Dermed kan det værdifulde input fra N2-fiksering kombineres med effektiv udnyttelse til planteproduktion i lav-input græsmarker i omdrift.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science & Technology, Aarhus Universitet

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den  28. juni 2017 kl. 10:00

Sted: Auditoriet, AU Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele

Afhandlingens titel: Nitrogen dynamics in temporary multi-species grasslands

Kontakt information: Nawa Raj Dhamala, e-mail: nawar.dhamala@agro.au.dk, nawadhamala@gmail.com, tel.: +45 91430207

Bedømmelsesudvalg: Head of Research Group, Jöelle Fustec, ESA, Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers, University of Angers, France Senior Research Scientist,  Sissel Hansen, NORSØK, Norwegian Centre for Organic Agriculture, Norway Senior forsker, Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Hovedvejleder: Professor Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejledere: Postdoc, Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Senior forsker, Karen Søegaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Researcher, Georg Carlsson, Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt. Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygn. 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018