Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Making Place With Technology Together

Ph.d.-forsvar, mandag den 20. februar 2017. Henrik Korsgaard.

20.02.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Henrik Korsgaard

Som en del af sin forskning har Henrik Korsgaard undersøgt, hvordan en lokal forening anvender og udvikler informationsteknologi som en del af sin aktivitet, samt hvordan dette former og påvirker foreningen og medlemmernes aktiviteter over tid. Igennem dette arbejde har Henrik fokuseret på de steder, hvor folk mødes og samarbejder som udgangspunkt for at forstå brug og udvikling af lokale teknologiske løsninger. Det anvendte sted-specifikke perspektiv er særlig brugbart i tilfælde, hvor stedet er det primære samlingspunkt for fælles aktiviteter og løbende udvikling af fælles teknologier. I foreninger, og lignende fællesskaber er der ofte en løbende udskiftning af medlemmer og en varierende grad af deltagelse, mens de teknologier foreningen anvender, de informationer der opbygges og lokalt udviklede systemer bliver en permanent del af foreningen og dennes aktiviteter. De empiriske undersøgelser er suppleret med udviklingen af tekniske prototyper, der udforsker hvordan lokal netværksinfrastruktur og web-teknologier kan understøtte folk i at skabe og udvikle lokale IT løsninger og information målrettet til stedet. Forskningen viser, at der i disse fællesskaber tilpasses og udvikles lokale teknologiske løsninger gennem lokale aktiviteter og samarbejde. Som en del af arbejdet, foreslås en sted-baseret tilgang til informationsteknologi, som gør det muligt for lokale at udvikle indhold og funktionalitet med udgangspunkt i og til stedet ved hjælp af simple web-teknologier. Til dette formål opstilles en generisk model for at tilgå lokale ressourcer gennem en almindelig Internet-browser.

Ph.d.-graden er fuldført ved Institut for Datalogi og forskningscentret for Participatory IT, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Resuméet er forfattet af Ph.d.-kandidaten.

Tid: Mandag den 20. februar 2017, kl. 12.30
Sted: Bygning 5342, lokale 333, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Toward Place-Centric Computing: Making Place With Technology Together
Kontaktinfo
: Henrik Korsgaard, e-mail: korsgaard@cs.au.dk,  tlf.: +45 22 37 71 14
Bedømmelsesudvalg:
Professor, direktør Jakob Eyvind Bardram, Copenhagen Center for Health Technology og Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet
Professor, direktør  Barry Brown, Institutionen för data- och systemvetenskap og Mobile Life VINN Excellence Centre, Stockholm Universitet.
Lektor Ira Assent (formand), Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Susanne Bødker, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Clemens Nylandsted Klokmose, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018