Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Manipulering af de elektroniske egenskaber ved atomtynde chalcogenider af overgangsmetal.

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 20. februar 2018. Fabian Arnold

26.01.2018 | Karen Konradi

Fabian Arnold

Et todimensionalt materiale (2D-materiale) defineres som et stof, der består af blot nogle få lag atomer. Da materialets udstrækning er begrænset til to dimensioner, kan elektronerne frit bevæge sig på langs ad grænsefladens plan, mens deres bevægelse i den tredje dimension er indskrænket. Alene dette enkle eksempel viser, at man ved at fortynde et makroskopisk syntetisk krystal i én dimension kan ændre materialets elektroniske struktur, og at selve dimensionaliteten generelt er en definerende parameter for materialets egenskaber. Mere specifikt kan indskrænkning af dimensionaliteten endda påvirke den modstandsfrie strøm af elektriske ladninger – dvs. superledning – i 2D-materialet, eller dets magnetiske tilstand.

I løbet af sine ph.d.-studier har Fabian Arnold syntetiseret en række 2D-materialer i høj kvalitet, især superledende tyndfilm-jernchalcogenider som FeSe på Bi2Se3 og FeTe på Bi2Te3 og for første gang nogensinde det hypotetiske magnetiske 2D-enkeltlagsmateriale V1+xS2 på Au(111). Egenskaberne ved disse nye 2D-chalcogenider af overgangsmetal kombineret med mulighederne for at syntetisere dem i atomtynde lag gør dem særligt interessante for anvendelse i højtydende funktionelle nanomaterialer og datalagringssystemer, hvilket gør dem til et centralt element i udviklingen af fremtidige teknologier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 14.15
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Ny Munkegade 120, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Synthesis, Structure and Electronic Properties of Novel Single Layer Transition Metal Chalcogenides
Kontaktinfo: Fabian Arnold, e-mail: fabian.arnold@phys.au.dk tlf.: +45 50 19 39 63

Bedømmelsesudvalg:
Carsten Busse, Department of Faculty of Physics, University of Siegen, Tyskland.
Professor Isabella Gierz, Department of Max Planck Institute for the structure and dynamics of Matter, Tyskland.
Lektor Karsten Riisager, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Hovedvejleder:
Professor Philip Hofmann, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Sprog:
PhD-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018