Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Maternel adfærd og brug af kælvningsbokse hos høj-drægtige køer: Viden om adfærden for at sikre optimal indhusning og god dyrevelfærd

Ph.d.-forsvar, torsdag d. 19 April 2018, Maria Vilain Rørvang.

19.04.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Maria Vilain Rørvang

Billede af den maternelle adfærd koen udviser lige efter kælvning. Den nyfødte kalv er stadig våd af fostervæsker som koen slikker af pelsen. I hendes ph.d.-projekt har Maria vist at fostervæsker og nyfødte kalve tiltrækker drægtige køer. Dette og en række andre nye resultater, giver et nyt indblik i de faktorer som påvirker drægtige køers adfærd op til kælvning og påpeger at der muligvis er uudnyttet potentiale i at bruge lugtesansen ved management af højdrægtige køer.

Maria har igennem hendes ph.d.-projekt forsket i højdrægtige køers adfærd og brug af kælvningsbokse, som er vigtige led i en bæredygtig mælkeproduktion. Marias studier har afdækket nye og uventede aspekter af hvordan adfærden styres og Marias resultater fremhæver at andre faktorer end de hidtil forventede, påvirker køernes adfærd op til kælvning og dermed også køernes brug af kælvningbokse. Den samlede afhandling bidrager til forståelsen af højdrægtige køers adfærd og kan bidrage til udviklingen af fremtidige kælvningsfaciliteter, som sikrer dyrevelfærden for kælvende malkekøer og deres kalve.

Ph.d.-graden blev gennemført på AU Foulum, Aarhus Universitet, Danmark.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tidspunkt: Torsdag 19. April 2018 kl. 10.00
Sted: Auditoriet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Danmark.
Titel på ph.d.-afhandlingen: Maternal behaviour of parturient dairy cows and their use of maternity pens.
Kontakt information: Maria Vilain Rørvang, mariav.rorvang@slu.se/mariav.rorvang@gmail.com, +45 3135 1921.
Medlemmer i bedømmelseskomitéen:
Professor and Reader Dr. Marie J. Haskell, Animal & Veterinary Sciences, Scottish Rural College (SRUC), Scotland.
Lektor Dr. Peter D. Krawczel, Animal Science, Institute of Agriculture, University of Tennessee, USA.
Senior forsker Dr. Ole Højberg, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum, Aarhus Universitet, Danmark.
Hovedvejleder:
Senior forsker Dr. Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum, Aarhus Universitet, Danmark.
Medvejledere:
Senior forsker Dr. Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum, Aarhus Universitet, Danmark.
Research Director Dr. Birte L. Nielsen, Neurobiologie de l’Olfaction/Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants, AgroParisTech, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk.Ph.d.-forsvaret er offentligt.
Afhandlingen udlånes af PhD skolen/GSST, Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.04.2018