Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Multifunktionalitet af ripariske randzoner

Ph.d.-forsvar, tirsdag, den 22. maj 2018, Sandra Hille.

16.05.2018 | Liselotte K Heller

Sandra Hille

Gennem sine studier, har Sandra Hille undersøgt multifunktionaliteten af ripariske bræmmer og randzoner i Danmark. Randzoner er smalle, udyrkede arealer beliggende i grænsefladen mellem dyrkede arealer og vandområder. Randzoner er hovedsagelig implementeret i landbrugsområder for at reducere landbrugets indvirkning på det nærliggende vandmiljø. Sandra har undersøgt hvordan randzoner forvaltes bedst i forhold til at maksimere deres evne til at tilbageholde næringsstoffer, sikre høj diversitet af planter samtidig med at produktion af biogas fra det høstet plantemateriale er høj. De nye forskningsresultater biddrager til forståelsen af, hvordan randzoner i landsbrugspåvirkede arealer skal forvaltes i fremtiden for at maksimere deres økosystemfunktioner og økosystemtjenester.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience og Institut for Agroøkologi, Graduate School for Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid
: Tirsdag, den 22. maj 2018 kl. 13.00
Sted: Lokale D2.04, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Veljsøvej 25, 8600 Silkeborg
Afhandlingens titel: Managing riparian buffer strips to create multiple benefits for society and nature
Kontaktinfo: Sandra Hille, shi@bios.au.dk, tel.: +45 50656367
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Henning Skovgaard Jensen, Institut for Biologi, Syddansk Universitet
Senior forsker Markus Venohr, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Lektor Kurt Thomas Jensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (Formand)
Hovedvejleder:
Senior forsker Annette Baattrup-Pedersen, Vandløbs- og Ådalsøkologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Gitte Holton Rubæk, Jordbiologi og Næringsstoffer, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

 

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018